Agenda

VVD Enschede wil seksuele straatintimidatie strafbaar stellen

door: Malkis Jajan Maandagavond is de VVD-motie om seksuele intimidatie strafbaar te stellen aangenomen. Hiermee wordt seksuele intimidatie in Enschede eindelijk strafbaar. De avondklok is officieel nog niet zo lang geleden afgeschaft. Veel mensen vonden het verschrikkelijk om verplicht thuis te blijven in de avond. Dat is logisch, want is het een ongelofelijke beperking van de vrijheid. Maar helemaal weg is de avondklok niet. Voor heel veel vrouwen is de avondklok er nog steeds. Iedere dag. Zij kunnen in de avond niet veilig over straat. "Het is niet aan vaders om hun dochters te leren zich te verdedigen, maar om hun zonen te leren zich te gedragen." Vrouwen die in Enschede over straat lopen hebben te maken met sisgeluiden, scheldwoorden als ‘teringhoer’, achtervolging en nog veel meer. Dat is walgelijk. Nederland is het land van de vrijheid. Het is daarom ongelofelijk dat veel vrouwen moeten nadenken wat voor kleren zij aan doen. Of wat voor schoenen zij aandoen. Of welke straat ze in lopen. Vrouwen moeten vrij en veilig zijn op elk moment van de dag, op welke plek dan ook en in welke kleding dan ook. Vorig jaar heeft de gemeenteraad de VVD-motie om seksuele intimidatie aan te pakken aangenomen. Sindsdien zijn er goede stappen gezet. Er is bijvoorbeeld een bewustwordingscampagne gestart. Maar het was nog steeds niet strafbaar. Maandag is ons voorstel om het strafbaar te stellen eindelijk aangenomen. Nu wordt seksuele intimidatie in Enschede strafbaar. Daarmee stellen we een norm: Seksuele intimidatie is fout. Ook geven we agenten de mogelijkheden om erop te handhaven. Door de camera’s live uit te lezen. Ofdoor lokagenten in te zetten. Tegelijkertijd gaan we dit grote probleem niet oplossen met strafbaarstelling alleen. Daar is het probleem te groot voor. We moeten ook het gedrag van mannen veranderen. Zorgen dat mannen die zien dat dit gebeurt op een goede manier ingrijpen. En zorgen dat mannen die seksueelintimideren daarmee ophouden. Zoals een vriend van mij vaak zegt: het is niet aan vaders om hun dochters te leren zich te verdedigen, maar om hun zonen te leren zich te gedragen.

Mooie economische ontwikkelingen voor Enschede!

Gisteren is in de gemeenteraad onder andere het voorstel aangenomen, om het kennispark (UT en Business & Science park) verder door te ontwikkelen tot een innovatiepark met internationale allure. Als VVD hebben we vooral aangedrongen op het betrekken van de ondernemers ter plekke bij de plannen en de uitvoering daarvan. Verder is een amendement van BBE en de VVD aangenomen, om de focus van het innovatiepark scherp te houden (MedTech en ‘aanverwanten’). Daarmee kun je je als stad blijvend onderscheiden in deze bijzonder ‘kennis’ markt.Tenslotte is onze motie ‘faseren & informeren van de Raad mbt Kennispark ontwikkelingen’ unaniem aangenomen. Hierin roepen we op om vooral ook te blijven focussen op de verwachte 1800 nieuwe banen én de hierboven genoemde focus. Heb je hierover nog vragen, neem dan contact op met René Kreeft

Interview met Yvonne Bijenhof, dé kandidaat uit Twente voor de Tweede Kamer

Netwerken, verbinden en handelen vanuit de liberale kernwaarden, dát is Yvonne. "Door waar ik vandaan kom en waar ik nu in het leven sta, heb ik ontdekt dat ik over veel doorzettingsvermogen beschik en ik heb geloof in mijn eigen kracht en kunnen." Op maandag 15, dinsdag 16 en woensdag 17 maart zijn de Tweede Kamerverkiezingen! In aanloop richting deze dagen spreken we vandaag met kandidaat Yvonne Bijenhof. Yvonne staat op plek 48 van de VVD en is voornemens om Twente te gaan vertegenwoordigen in Den Haag. Hierin staat de VVD Enschede volledig achter haar. Met nog één maand te gaan spreken we Yvonne, vanwege de coronamaatregelen, vandaag op afstand. Laten we eens nader kennismaken. Wie is Yvonne Bijenhof? Waar ben je geboren en waar kom je vandaan?  Ik ben geboren in Almelo. Mijn achtergrond heeft mij gemaakt wie ik nu ben: altijd nieuwsgierig naar mensen en een positief kritische houding waarbij ik wil weten over het ‘hoe en waarom’. Door waar ik vandaan kom en waar ik nu in het leven sta, heb ik ontdekt dat ik over veel doorzettingsvermogen beschik en ik heb geloof in mijn eigen kracht en kunnen. Op relatief jonge leeftijd werd ik moeder en daardoor ben ik gestopt met mijn studie. Toen mijn kinderen naar de basisschool gingen, ben ik weer gaan studeren. Het was niet altijd even makkelijk om naast een gezin weer te gaan studeren. Dit was hard werken en het ging soms met vallen en opstaan. Maar het heeft mij er wel van overtuigd dat wanneer je focus houdt, iedereen wel iets kan en je doelen kunt bereiken. Op mijn CV,  Yvonne Bijenhof, MA BEd | LinkedIn zie je wat ik de afgelopen jaren heb gedaan. Soms heb je wel een steuntje in de rug nodig om te ontdekken om te ontdekken waar je kracht zit en wat je kunt. Maar ik geloof er echt in dat het mogelijk is dat je (weer) regisseur wordt over je eigen leven. "Je kunt mij ‘s nachts wakker maken voor chocola!"Yvonne Bijenhof Dat geeft al een mooi beeld van wie je bent. Maar als we verder kijken dan dat en je zou onderstaande zin afmaken: Als je mij echt goed zou kennen, dan zou je over mij weten dat…..Ik altijd optimistisch ben. En je kunt me ‘s nachts wakker maken voor chocolade (dit is al een keer gebeurd toen ik afscheid nam van mijn vorige baan: midden in de nacht stonden collega’s op de stoep met hééél veel chocolade). Die zullen we onthouden. Dan gaan we over naar de politiek, want je bent immers kandidaat voor Tweede Kamer lidmaatschap. Wat zijn jouw speerpunten voor de campagne?  1. Een betere bereikbaarheid van en in de regio: via (snel)wegen, spoor en water.  Een goede infrastructuur is nodig om op tijd op het werk, bij familie of een andere bestemming te komen. En voor de economische groei van Twente is een optimale goede bereikbaarheid een randvoorwaarde voor een goed vestigingsklimaat voor talent en bedrijven. Twente is een logistieke hub. De multimodale bereikbaarheid via weg, water, spoor en lucht én de ideale ligging nabij de belangrijkste verkeersaders van Europa, maakt een optimale logistieke doorstroming van goederen mogelijk. Blijvende investeringen in onze infrastructuur zijn dus van groot belang. 2. Een leven lang ontwikkelen: zorgen dat elke Twentenaar aantrekkelijk blijft voor de arbeidsmarkt door onder andere. om- en bijscholing. (Op school begint de toekomst van iedere jonge Nederlander. Goed onderwijs is daarom van enorm belang voor onze economie en welvaart van nu én de toekomst. Studeren is daarom de beste investering in jezelf. In veel sectoren is een grote vraag naar goede vakmensen. Beroepen veranderen bovendien snel, waardoor het belangrijk is om bij te blijven zodat je een weerbare werknemer van nu bent, maar ook alvast investeert in je eigen toekomst.) 3. Woningbouw: meer (betaalbare) woningen in Twente in een hoog tempo.  Een betaalbare woning moet voor iedereen bereikbaar zijn. De eigen woning mag daarom geen melkkoe worden door hoge belastingen, huren moeten omlaag door meer aanbod en de overheid moet doorstroom stimuleren in de sociale huur. Hier hoort ook een rechtvaardige woningmarkt bij waarin starters een eerlijke kans krijgen. En meer regie door de landelijke overheid bij eerlijke verdeling van schaarse ruimte tussen woningbouw, wegenbouw en landbouw. 4. Energietransitie: met gezond verstand: alleen zonneparken en windmolens in ons Twentse landschap bij voldoende draagvlak. De aanpassing naar een duurzame economie vraagt wel om verstandig beleid. Het moet betaalbaar blijven voor gewone gezinnen en ondernemers, en er moet altijd elektriciteit zijn. Door de Regionale Energie Transitie zijn Twentse deskundigen bang dat de landelijke strategie van duurzame energie leidt tot verloedering van het landschap. Om te voorkomen dat straks geen plek in Twente meer is waar je géén windmolens boven alles ziet uittorenen of velden vol met zonnepanelen ziet is meer regie nodig en de inwoners hierbij betrekken. 5. Vrijetijdseconomie: blijven investeren in Toerisme en Recreatie want een sterke toeristische sector draagt bij aan ontspanning en welvaart voor Twente. Twente is mooi! Het werk- en leefklimaat onderscheidt zich positief van bijvoorbeeld de Randstad. De aandacht voor elkaar en de verbinding met de natuur die in Twente zo gewoon is, herken je in de bedrijfscultuur en de kwaliteit van Twentse producten en diensten. Het Nationaal Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) voorspelt voor 2030 een groei van minimaal 50% internationale bezoekers en 27% nationale bezoekers. Dat zijn dus kansen. Daarom is het belang van een vitale vrijetijdssector groot want het draagt die bij aan de kwaliteit van het Twentsleefklimaat en daarmee aan de ontwikkeling van de regionale economie. Vijf concrete speerpunten dus, kan je ons meenemen in je motivatie om de politiek in te gaan?Mensen die mij al langer kennen weten dat ik al heel lang maatschappelijk actief ben. Zowel vanuit mijn werk als privé heb ik mij breed georiënteerd binnen en ingezet voor onze samenleving.  Ik heb gemerkt dat ik vanuit een rol in de politiek meer kan bereiken, meer invloed kan uitoefen op matschappelijke vraagstukken. Nu doe ik dit nog als raadslid, maar wil dit graag landelijk doen. Nu we het hier toch over hebben, wat betekent dit voor Enschede?De kennisinstellingen en bedrijven in Twente blinken uit in het toepasbaar maken en het wereldwijd vermarkten van technologische innovaties. Dit leidt tot baanbrekende oplossingen die werkgelegenheid bieden en het verschil maken voor het verdienvermogen van Twente én Nederland.  Een regio als Twente die dat kan, verdient intensieve belangenbehartiging en een goede vertegenwoordiging in het landsbestuur.  Als jij nou straks in de Kamer komt, wat is dan het eerste wat je gaat doen?Kennis maken met mijn collega’s uit de fractie (voor wie ik nog niet ken) en me heel goed inlezen in alles wat ik moet weten om mijn werk als kamerlid zo goed mogelijk te kunnen doen. Even terug uit het Haagsche en terug naar wat echt belangrijk is! Wat is je favoriete plek in Twente en waarom? Hier kan ik niet 1 plekje noemen.. Twente is gewoon ontzettend mooi en heeft zoveel prachtige plekken…. Wat geeft jou de rillingen? Muziek kan mij enorm raken. Ik kan heel blij worden van muziek, maar ook ten diepste geroerd worden door muziek.Wat is de belangrijkste les die we kunnen trekken uit de coronacrisis? Vooral door deze crisis is weer opnieuw (voor mij althans) duidelijk geworden dat gezondheid het belangrijkste in je leven is. En ook: tel je zegeningen.Als laatste, waarom gaan we op 17 maart het hokje naast Yvonne Bijenhof rood maken? Gezien mijn grote netwerk, het vermogen om mensen te verbinden om gezamenlijk te komen tot gestelde doelen, het denken en het handelen vanuit mijn liberale kernwaarden, geloof ik dat ik een goede kandidaat de Tweede Kamer ben.   #SamenSterkerVerder #TK2021 #deStemvanTwente

Wethouder Diepemaat in gesprek met Tweede Kamer kandidaat Yvonne Bijenhof

In onderstaande video gaat onze wethouder Jeroen Diepemaat in gesprek met kandidaat voor de Tweede Kamer Yvonne Bijenhof. Yvonne staat op plek 48 op de kieslijst en is dé stem van Twente op deze lijst. https://www.youtube.com/watch?v=wIjHVFYWNSg

De VVD Enschede steunt de Twentse kandidaat Yvonne Bijenhof!

"Dé Stem van Twente" De komende tijd maken we nader kennis met Yvonne, met onder andere een exclusief interview en een gesprek met onze Wethouder Jeroen Diepemaat. Stay tuned via onze kanalen!"Ik ben Yvonne Bijenhof, nummer 48 op de lijst van de VVD voor de Tweede Kamer verkiezingen op 17 maart.In het dagelijks leven ben ik manager bij ROC van Twente en verantwoordelijk voor de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Voor de VVD ben ik raadslid in Almelo met de portefeuilles Economie & Participatie.Ik wil de stem van Twente zijn in de Tweede Kamer en zet mij in voor:● een betere bereikbaarheid van en in de regio: via (snel)wegen, spoor en water● een Leven Lang Ontwikkelen: zorgen dat elke Twentenaar aantrekkelijk blijft voor de arbeidsmarkt door o.a. om- en bijscholing ● woningbouw: meer (betaalbare) woningen in Twente in een hoog tempo● energietransitie met gezond verstand: alleen zonneparken en windmolens in ons Twentse landschap bij voldoende draagvlak● de vrijetijdseconomie: blijven investeren in Toerisme en Recreatie want een sterke toeristische sector draagt bij aan ontspanning en welvaart voor Twente."

VVD stemt tegen Turks Cultureel Centrum

De VVD Enschede heeft tegen het afgelopen maandag voorliggende voorstel voor het Turks Cultureel Centrum / moskee gestemd. De VVD Enschede heeft daarbij benadrukt dat zij als principe heeft dat iedere geloofsgemeenschap recht heeft op een gebedshuis.De oorspronkelijke aanvragers zijn mensen die in Enschede, waar zij al decennia lang wonen, een nieuw, groter en moderner gebedshuis wensen. Hen willen wij graag steunen. Tegelijkertijd wijst de VVD Enschede op het feit dat in een seculiere staat geloven hoort “achter de voordeur”. Iedereen heeft het recht zijn of haar geloof te belijden. Maar daar hoeven anderen echter niet mee geconfronteerd te worden. Precies daar zit het bezwaar. De Enschedese bevolking bestaat uit maar liefst 160 nationaliteiten, met daarbij ook heel wat vluchtelingen en statushouders, die vaak uit het Midden Oosten hebben moeten vluchten uit landen, waar een staatsgodsdienst leidend was, en er voor hen geen veilige plek was als gelijkwaardig burger. Zij hebben hier een schuilplek gevonden, waar ze een nieuw bestaan hebben opgebouwd, en zich door een seculiere staat beschermd weten. Bij deze mensen zitten ook vaak trauma’s waar je rekening mee zou willen houden. Hét grote obstakel is, dat we uiteindelijk uitkomen bij de eigenaar en financier van dit alles, Diyanet en waar géén keiharde afspraken mee zijn gemaakt. Dit ministerie van Geloofszaken, opgericht door Kemal Ataturk als hoeder van de seculiere staat Turkije is inmiddels is verworden tot een van de machtigste stuurinstrumenten van AKP en Erdogan richting de Turkse diaspora in Europa. En ofschoon we in april 2016 afspraken hebben gemaakt over de Azaan, die vrijdag om 12 uur binnen de muren van de gebouwde moskee te horen zijn, hebben we helaas moeten vaststellen dat Diyanet in deze Corona tijd in heel Europa actie heeft ondernomen om, met verwijzing naar art. 6 van de Grondwet en art. 10 van de WOM, afspraken met de voeten te treden. Ook lijkt er een escape te zitten in de bouwplannen, waardoor er nog een mogelijkheid zou zijn om het ontwerp te veranderen van een modern gebouw naar een traditioneel gebouw.Om die reden heeft de VVD Enschede tegen gestemd. Het college heeft nu de kans om de gemaakte afspraken omtrent dag, tijdstip en frequentie van de Azaan, gekoppeld aan de afspraak dat het gebouw overeen zal komen met het getoonde ontwerp, nu ook “in beton te gieten”, niet enkel met de goedwillende besturen en bouwcommissie, maar ook met hun “huisbaas”, Diyanet, opdat we niet in een later stadium toch moeten concluderen dat welwillenden lijden onder een agenda waar niet mee is afgestemd. Als alle betrokken partijen willen bewijzen, dat in een stad met 160 nationaliteiten er alles aan gelegen is, dat men als eerste prioriteit een goed noaberschap nastreeft en een optimale sociale cohesie, komt wat de VVVD Enschede de nieuwe moskee er gegarandeerd.

Opiniestuk: Ontmoetingsclusters

"Het gemeenschappelijk bindmiddel voor een hernieuwde samenleving in de wijk." DOOR: JOOST NIJHUIS In de begroting die we de komende weken zullen behandelen, staat (terecht) nadrukkelijk dat we als gemeentebestuur aandacht moeten geven aan burgerinitiatieven. Daar waar we continu benadrukken dat we onze inwoners maximaal willen betrekken bij wat er in onze gemeente allemaal gebeurt, is het dus zaak dat, indien we een zeer succesvol initiatief ontwaren, deze ook de maximale steun dienen te geven, zodat niet alleen het draagvlak optimaal is, maar ook de uitvoering op professionele wijze gerealiseerd kan worden.  Onderstaand artikel geeft exact weer waarom de Ontmoetingsclusters wel eens de grootste verandering zou kunnen gaan zijn voor de wijken, de sociale contacten, de gemeenschap en dit ook nog eens tegen een lagere kostenstructuur, iets dat de gemeenten en haar inwoners ook nog eens goed kunnen gebruiken.  Het is ook daarom dat de VVD dit initiatief van harte steunt en nadrukkelijk ook onder de aandacht brengt van gemeenteraad, college en inwoners van Enschede.  Ontmoetingsclusters: Hét gemeenschappelijk bindmiddel voor een hernieuwde samenleving in de wijk. Joost Nijhuis, raadslid voor de VVD In de afgelopen decennia is er enorm veel veranderd in de samenleving, en helaas niet altijd ten goede. Zo hebben we met de ontzuiling ook gezien, dat we een losser en minder sociaal contact onderhouden, zijn er parochiehuizen en buurthuizen wegbezuinigd, we weten niet meer wie onze buren zijn, hebben onze ouden van dagen in bejaardentehuizen gestopt, minder validen bij elkaar, er zijn door immigratie helaas ook parallelle samenlevingen in een wijk die onzichtbaar een barrière vormen, kortom, samen-leven is vaak veranderd in naast-elkaar leven.  Tel daarbij de demografische ontwikkeling in Nederland, dat de bevolking langzaam maar zeker aan het vergrijzen is, dat er weinig of geen groei meer is, en je weet dat de instanties en fenomenen zoals we die nu kennen, geen stand zullen houden en op termijn zullen verdwijnen of moeten gaan fuseren of samenwerken. Beste voorbeeld zijn de sportverenigingen, maar ook voor het onderwijs. Als we kijken welke uitdagingen we als gemeente én gemeenschap hebben, dan zien we een aantal zaken: Doordat buurt- en parochiehuizen er niet meer zijn, is het aantal hangjongeren toegenomenDeze hangjongeren verspreiden zich over de stad, waardoor het probleem steeds moeilijker in de hand te houden isOnzichtbaar zijn er in bepaalde wijken ook parallelle samenlevingen ontstaan, die steeds moeilijker te bereiken en te betrekken zijnMinder betrokkenheid bij de samenleving levert een steeds groter sociaal probleem in de wijk opSportverenigingen zien hun ledenaantal teruglopen, inmiddels vaak naar een niveau waarop het de vraag is of de vereniging nog levensvatbaar is. Punt daarbij is dat veel verenigingen wél in stand zou kunnen worden gehouden, wanneer bijvoorbeeld de accommodatie en de exploitatie gedeeld zou kunnen worden met andere clubs.  Dit weer levert een concentratie op, die efficiënt en effectief is. Het levert kansen op om te groeien naar omni-vereningen waar de bestuurslast gedeeld kan worden en nieuwe initiatieven kunnen ontstaan. Dit idee, gekoppeld aan scholen, die bij sportaccommodaties worden neergezet, waarbij er ook weer schaalvoordelen zijn, maar ook veiligheidsvoordelen; verkeersveilig, minder kans op hangjongeren en ouders weten waar de kinderen zijn.Tevens biedt het ruimte aan de effectieve ontwikkeling van Integrale Kind Centra (IKC’s) zoals in het gemeentelijk beleid is verwoord.Ouden van dagen en vrijwilligers krijgen ook een plek, waar ze andere mensen weer kunnen ontmoeten, dit bevordert de sociale cohesie in de wijk en doet de kans op eenzaamheid afnemenOud en jong mengen makkelijker, ouderen kunnen kennis van allerlei zaken overdragen op jongerenHet “clubhuis” wordt het “buurthuis”, kortom alle voordelen worden benutKostentechnisch levert dit ook enorme besparingen op, zowel in investering als in expolitatie. Plus dat een aantal problemen, die nu analoog door allerlei instanties separaat geadresseerd worden, nu ineens onder één dak komen en waarschijnlijk ook minder pregnant worden. In het licht van de onontkoombare energietransitie is het een kans om fors bij te dragen aan de enorme opgave het maatschappelijk vastgoed te verduurzamen. Lang verhaal kort:   Als we in Enschede één keer een forse investering doen in de 12 aangewezen plaatsen die geschikt zijn om een gemeente dekkend platform te bieden aan de Ontmoetingsclusters, hebben we het voordeel dat:Een aantal sportvelden overbodig zijn geworden, die opnieuw ontwikkeld kunne worden voor de stad en de ambitie om door te groeien naar 170.000 inwoners, maar dan wel met inbreidingslocaties. Een aantal scholen verplaatst worden naar de sportvelden, en met nieuwe gebouwen die multifunctioneel zijn. Immers, een school wordt in de regel voornamelijk gebruikt van ‘s ochtends 08.00 uur tot maximaal 17.00 uur, terwijl het best mogelijk is dat daarna de lokalen gebruikt kunne worden voor allerlei andere (ontmoetingscluster-)activiteiten.Door de scholen bij de sportaccommodaties te plaatsen, is het afstandsprobleem naar de locatie voor het bewegingsonderwijs opgelost en hebben ouders de veiligheid dat de kinderen op één veilige plek mét toezicht zijn.Ook voorkom je hiermee kinder-obesitas en help je de sportclubs aan een groter aantal leden, door de kinderen te enthousiasmeren voor een sport.Ook andere culturele activiteiten zoals dans en muziekles past in de bredere waaier aan activiteiten. Het bejaardentehuis hoeft zich ook minder te buigen over bejaarden die bezigheidstherapie nodig hebben, immers, er is altijd wat te doen of er kan e.e.a. georganiseerd worden, dwars door alle leeftijdsgroepen heen.Na schoolse opvang is ook een issue dat gelijk effectief te organiseren is.Ook is de multifunctionaliteit van gebouwen een voordeel, waarbij een uitbreiding van het traditionele schoolplein bewerkstelligd wordt met meer bewegingsruimte. Door meer sport en bewegen dicht bij de school (zowel onder als na schooltijd)te organiseren, creëren we een gezondere levensstijl Dit alles kan alleen, als er niet langer vanuit bestaande portefeuilles, maar dat er een budget wordt vrijgespeeld, dat er voor gaat zorgen, dat het totaal kosten plaatje significant gaat dalen. November 2020

Klimaatadaptatie op eigen terrein

Door: Joost Nijhuis Op 5 oktober was het onderwerp in de raadsvergadering “klimaat adaptatie op eigen terrein”. Belangrijkste onderwerp is volgens de VVD dat we na gaan denken over hoe al die prachtige ideeën te financieren.  De kern van de discussie was dat ons wordt gevraagd om een mening te vormen omtrent de rioolheffing onder de noemer klimaat adaptatie op eigen terrein. De VVD Enschede is er principieel op tegen dat aan het principe van rioolheffing zoals we die thans kennen, gemorreld wordt. De reden daarvoor is simpel en duidelijk. Maar dan moeten we even terug naar de ontstaansgeschiedenis van de rioolheffing. Het basisprincipe is altijd geweest, dat de gezondheid en veiligheid van alle burgers een basisgegeven is van waaruit is gestart.  Dit betekende dat de hygiëne bij huishoudens immens is toegenomen, op het moment dat alle huizen met hun afvalwater aangesloten werden op het riool. Geen tonnetjes meer met fecaliën, geen afvalwater dat zo de sloot of de straat inliep. Hetzelfde geldt vanzelfsprekend voor de afvoer van hemelwater bij bijv. de straten, Ook hier een gezondheids- en veiligheidsaspect, naast het feit dat de straten beter begaanbaar zijn geworden.    Wettelijk mag rioolheffing niet gebaseerd zijn op inkomsten, winst of vermogen dat zij eenvoudig uitvoerbaar moet zijn en niet mag leiden tot hogere perceptiekosten. De grondprincipes van de rioolheffing zijn dus gestoeld op enerzijds de garantie voor al haar inwoners van veiligheid, hygiëne, én op ponds-ponds gewijze solidariteit. Dus niet op nivellering of klimaat.  Enschede heeft in 10 jaar tijd de dubieuze eer om de 2e plaats te bezetten als het gaat in Nederland om de hoogste rioolheffing per inwoner. En dat in één stad die nu niet bekend staat als rijkste stad van Nederland! De VVD trekt als conclusie dat het doel van een rioolheffing nog altijd een bedrag te vergaren is op een eerlijke, pond ponds gewijze manier, om ervoor te zorgen dat de hygiëne, de veiligheid, ja, ook ter voorkoming van bijvoorbeeld pandemieën, dat vanuit het solidariteitsprincipe, feitelijk zoals het tot op heden werkt, instand te laten.  De suggesties zoals gedaan door het College, zijn allemaal nivellerend van aard, en halen er zaken bij, die niet direct in verband staan met de basis uitgangspunten van waar het riool ooit voor bedoeld is geweest. Daarenboven gaan alle zaken rondom klimaatadaptatie die genoemd worden door het College, ver uit boven de gemeentegrenzen, itt het riool en zal wat de VVD betreft moeten worden geadresseerd door alle belanghebbenden, zoals dat nu ook al in de steigers staat. Dus vraagt de VVD aan het College: laat ook het waterschap en de provincie meedenken en meebetalen aan een infrastructuur, het zou kunnen dat er bij hen (om in watertermen te blijven) at meer “middelen” tegen de plinten klotsen….die bovengemeentelijk alle doelstellingen van klimaatadaptatie met elkaar verbinden vindt andere wegen om dit te financieren.  Maar blijf van de grondprincipes van de rioolheffing af, want dát vervuilt de oorspronkelijke doelstelling, en dat willen we niet.

Energie Visie

Op 7 september werd in de Enschedese Raad de Nota van Uitgangspunten inzake onze Energievisie behandeld.   Dit stuk is in wezen de opmaat naar de RES, de Regionale Energie Strategie, waarover binnenkort meer.  De VVD heeft op deze avond duidelijk laten blijken, dat zij met Groen Rechts genoemd mag worden, namelijk met zowel een open oog voor duurzaamheid alsook voor ons kostbare landschap. "De energietransitie is hard nodig en de VVD steunt de in Enschede gestelde doelen."Joost Nijhuis De VVD wil enerzijds ons maximaal inzetten om te beschermen van datgene dat Enschede werkelijk uniek in NL maakt, namelijk de zeldzame symbiose van landbouwgronden, de bossen, het heidegebied en de landgoederen, en anderzijds om maximaal mee te denken in de opgave die we vanuit de energietransitie hebben. Maar daarbij ook een scherp oog hebben welke energie opwekkers op welke plekken het best ingezet kunnen worden.  Het wordt dus voor ons allen dé opgave om al deze zaken te verbinden op zulks een wijze dat het elkaar niet bijt, maar juist versterkt. Synergie zogezegd. De energietransitie is hard nodig en de VVD steunt de in Enschede gestelde doelen.  Maar tegelijkertijd zijn wij heel blij met het initiatief om als leidraad en uitganspunt een Landschap waarderingskaart te nemen. Dit voorkomt een hoop onnodig debat en geeft richting. Deze Landschap Waarderingskaart is ook heel belangrijk voor de Visie Landelijk Gebied, waar we u ook over zullen berichten.  De VVD heeft in deze raadsvergadering daarom een amendement ingediend, dat erop toeziet, dat we geen windmolens gaan plaatsen, daar waar we kostbare landschappen en kwetsbare natuur hebben. In dit geval hebben we het over Twekkelo, misschien wel het meest kostbare stukje ongerept Enschede.  Dit amendement is, op Groen Links na, unaniem overgenomen door de gehele Raad.Daarbij heeft de VVD er dus voor gezorgd dat het mooiste stukje Enschede, Twekkelo, niet zal worden aangetast door de horizon ontsierende mega grote windturbines. En daar zijn we trots op.    Daarnaast heeft de VVD, samen met D66, een motie ingediend, genaamd “Laat netcapaciteit de sleutel zijn naar internationale stroom”, om stroom, die anders in Duitsland als overtollig nergens haar weg zou kunnen vinden, nu naar ons toe kan. Met dit denken zetten we aan op een betere internationale  samenwerking, ook op het gebied van duurzame energie.   

VVD workshop ‘Vloggen’

Op vrijdag 3, zaterdag 4 organiseert de Bestuurscommissie van de lokale afdeling van de VVD in Enschede een workshop vloggen. De gevolgen van de coronacrisis zorgen ervoor dat er massaal thuis wordt gewerkt en dat het meer dan ooit belangrijk is om de burger thuis te kunnen bereiken. Een video weblog (kortweg: vlog) is hiervoor een geschikt instrument. orem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean tincidunt eu erat ac sollicitudin. Praesent vitae tortor sit amet ipsum fermentum viverra. Curabitur vitae rhoncus justo. Morbi egestas id lacus sed ultricies. Nam et turpis turpis. Etiam vehicula urna luctus, ultrices libero eu, finibus mauris. Praesent tempor velit quis magna finibus dignissim. Vivamus consectetur rutrum molestie. Sed libero felis, convallis vel leo et, faucibus egestas arcu. Sed eu eros nec nibh bibendum faucibus. Praesent laoreet felis eleifend, scelerisque nisi luctus, mollis lacus. Curabitur ipsum ante, iaculis vitae aliquet in, tempus id ante. Quisque venenatis ullamcorper odio sed interdum. Proin sollicitudin elit felis, a euismod enim faucibus non. Ut consequat sit amet sapien quis vestibulum. Mauris efficitur, eros at aliquet ornare, lorem quam efficitur ligula, id aliquam sapien ipsum vitae massa. In semper at enim a faucibus. Phasellus sed sollicitudin enim, in ullamcorper magna. Nam dui tellus, faucibus consectetur iaculis vel, auctor a libero. Nulla non orci nec quam auctor vulputate. Morbi eget rhoncus dolor. Phasellus vel accumsan arcu, id fermentum nisl. Vestibulum vitae risus ut nisl venenatis bibendum. Cras porta nisl eget dolor sollicitudin varius. Nulla commodo diam et leo mollis, pulvinar commodo ex fermentum. Proin ut enim ac risus vestibulum rhoncus. Maecenas aliquam dolor nec nunc auctor, nec volutpat felis lobortis. Ut eget enim cursus, faucibus orci id, pellentesque libero. Maecenas placerat at felis et blandit. Mauris venenatis, massa et commodo consectetur, sem sapien scelerisque felis, eget pretium dui ipsum quis sem. Mauris ac libero nulla. Proin at ligula eget lorem pulvinar dapibus.