Agenda

Verkiezingsprogramma VVD Enschede 2022-2026

Op 16 maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. De VVD Enschede presenteert haar verkiezingsprogramma met daarin zes speerpunten voor de komende jaren voor Enschede. Een gemeente die klaarstaat voor haar inwoners We willen een gemeente die er is voor jou. Zodat Enschede een fijne plek wordt en blijft waar jij prettig kunt wonen, werken en leven. Goed en betaalbaar wonen De komende jaren moeten er 9.000 nieuwe woningen bijgebouwd gaan worden. Een bloeiende lokale economie Het is belangrijk dat er in Enschede meer banen bijkomen. Veilig Enschede De VVD Enschede zet in op meer agenten in onze wijken, veiligheidscamera's en versterking van de buurtwachten. Prettig leven We willen aandacht voor een groene omgeving en voldoende mogelijkheden om je vrije tijd te besteden. Slim en duurzaam groen Enschede moet verduurzamen. Dat vraagt om verstandige keuzes. De VVD Enschede wil dat verduurzaming betaalbaar blijft voor gewone gezinnen en ondernemers. Verkiezingsprogramma VVD Enschede 2022-2026Download

Kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022 is bekend

De ledenvergadering van de Enschedese VVD heeft woensdagavond 24 november de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 vastgesteld. In juli kozen de Enschedese liberalen Jeroen Diepemaat al tot hun lijsttrekker en wethouderskandidaat. Op de lijst staan bekende namen van ervaren raadsleden, maar er is ook ruimte voor nieuw en jong talent. Ik ben trots op deze mooie kandidatenlijst. Een combinatie van ervaren krachten en nieuw jong talent. Ik kijk er naar uit om samen met hen verder te werken aan een bloeiende lokale economie, een veilige stad en een goed en betaalbaar huis voor iedere Enschedeër.Lijsttrekker Jeroen Diepemaat Huidige raadsleden Malkis Jajan en Rachel Denneboom staan op plaats 2 en 3. Hoogste nieuwkomer is Nicole Workel - ten Bos op plek 4. Nicole is ondernemer in de binnenstad van Enschede en al jarenlang actief betrokken bij de binnenstad. Op plek 5 staat Jan de Lange, hij was jarenlang ondernemer in de binnenstad en is deze raadsperiode actief als commissielid voor de VVD. Op plek 6 staat Jochem Stoeten, voormalig hoofdbestuurslid voor de JOVD en masterstudent bestuurskunde. Ook op plekken 7 en 8 staan jonge talenten, Lieuwe Schoppers (22 jaar) en Luc Staal (21 jaar)Volledige kandidatenlijst hieronder:

Standpunt AZC

De VVD Enschede wil geen AZC in Enschede. Wel zijn wij bereid vluchtelingen die het Nederlands leger direct hebben geholpen kleinschalig op te vangen. Kleinschalig betekent maximaal 25 personen. Enschede doet als stad momenteel erg veel voor anderen. Zo heeft Enschede relatief de meeste statushouders van Nederland. Mensen die veel aandacht nodig hebben en deze ook krijgen. Het grootste gedeelte van de statushouders zit ook nog in de bijstand. Enschede heeft bovendien ook een opvang voor illegalen en voert gesprekken voor een grotere illegalenopvang. De VVD Enschede is en blijft daar tegen. Maar de gemeente doet het momenteel wel. Er zit ook een grens aan wat we als stad kunnen. We moeten ons nu richten op de Enschedese inwoners. Daarom willen we geen AZC in Enschede. Wel zijn we bereid om, als die vraag komt, mensen die het Nederlands leger hebben geholpen kleinschalig op te vangen. Kleinschalig is voor ons maximaal 25 personen. Een AZC in Enschede vinden wij onverstandig. Het brengt verschillende risico’s met zich mee. Risico’s op het gebied van veiligheid, leefbaarheid en kosten. Hier zijn allerlei rapporten en statistieken over. Met name asielzoekers uit veilige landen veroorzaken erg veel problemen. Dit risico willen wij in Enschede niet nemen. Daarbij doen wij ook al heel erg veel, zoals hierboven genoemd. Het zou ook niet eerlijk zijn tegenover de statushouders die we nu al opvangen. Stap voor stap lukt het om hen te integreren in onze stad en om hen aan een baan te helpen. Dat kan nog veel beter, maar we zetten wel ieder jaar stappen. We kunnen deze groep alleen goed integreren als we niet nieuwe grote groepen de stad binnen halen. Nieuwe grote groepen hebben namelijk ook aandacht nodig. Die aandacht besteden we nu liever aan de mensen die al in Enschede wonen. Zoals eerder gezegd willen we een kleine uitzondering maken voor bijvoorbeeld de tolken. Zij hebben onze militairen geholpen. En wij vinden het normaal dat wij hen nu helpen. Kleinschalig. Het standpunt van de VVD is duidelijk. Het is nu aan de andere partijen in de raad om zich ook duidelijk uit te spreken. Door: Malkis Jajan

Vernieuwing op VVD Groslijst: Fractievoorzitter René Kreeft en Joost Nijhuis gaan niet op voor derde termijn

Fractievoorzitter René Kreeft en raadslid Joost Nijhuis zullen zich met ingang van de gemeenteraadsverkiezingen 2022 niet voor een derde termijn kandidaat stellen voor een plek in de Enschedese gemeenteraad. Binnen de VVD wordt een actief beleid gevoerd voor continuïteit en vernieuwing en is het beleid dat je maximaal 2 periodes een positie kunt vervullen. Dit beleid is de afgelopen jaren binnen de partij aangescherpt. Een derde periode is alleen mogelijk indien iemand echt niet kan worden gemist en vereist toestemming van het regionale bestuur. Het lokale bestuur is erin geslaagd een mooie nieuwe lijst te maken en heeft een concept groslijst opgesteld die een gebalanceerde en diverse mix van kandidaten bevat. Deze lijst wordt volgende week gepubliceerd. Voor nu willen wij alvast delen dat dit betekent dat René en Joost niet voor een derde periode terugkomen in de Raad. De afgelopen 8 jaren hebben René en Joost zich sterk ingezet voor de VVD en Enschede, als fractievoorzitter en raadslid van de lokale VVD fractie. Vol enthousiasme, energie en vanuit het belang van de stad. Wij danken René en Joost voor alles wat zij voor Enschede en de VVD hebben gedaan. Tot aan het moment dat er een nieuwe fractie is gekozen blijven René en Joost gewoon hun werk doen als fractievoorzitter en raadslid en zich onverminderd enthousiast inzetten voor de stad.  René Kreeft: “Mijn onverminderde passie voor Enschede en haar dorpen kan ik helaas niet meer als Raadslid inzetten. Het was een voorrecht om 8 jaar richting te kunnen geven aan liberaal Enschede.  De afgelopen jaren heb ik een bijdrage kunnen leveren aan onder andere het weer laten rijden van de nachttreinen, de 7 jaar eerder gestarte verbreding van de A1, investeren in banen (oa. Kennispark), het renoveren van ons Volkspark, het investeren in een veiliger gemeente (+25 BOA’s). Vooral ben ik er trots op dat het deze gemeente weer is gelukt om te gaan investeren in ca. 9000 nieuwe woningen, voor nieuwe Enschedeërs en een bloeiende toekomst.  Ik zal mij blijven inzetten voor de VVD, als fractievoorzitter tot aan de verkiezingen, met focus op overdracht van diverse dossiers. Daarna blijf ik lokaal verder meedenken en kan ik me wellicht op provinciaal vlak verder inzetten voor Enschede en Twente!” Joost Nijhuis: “Vol passie heb ook ik me 8 jaar mogen inzetten als liberaal voor een beter en mooier Enschede. Ik ben dankbaar dat ik als raadslid de kans heb gekregen om, naast het reguliere raadswerk, initiatieven (ook internationaal) te mogen nemen, die hebben bijgedragen aan een betere positie voor Enschede en haar inwoners, zoals bijvoorbeeld de diverse Rijksmuseum Twenthe symposia voor regionale en landelijke bestuurders, waardoor Enschede in het brandpunt kon komen te staan.  En ja, ik vind het jammer dat ik afscheid moet nemen omdat de VVD vernieuwing wenst, maar zal me na deze raad blijven inzetten voor Enschede en haar inwoners”.   Meer informatie? Geert HaismaVoorzitter VVD Enschede06-24961000geert@haisma.nl

Kennismakingsprogramma Provinciale Staten Overijssel

Altijd al nieuwsgierig geweest naar provincie Overijssel? Ben jij geïnteresseerd in hoe besloten wordt over provinciale wegen, wonen en windmolens? Draag je de VVD een warm hart toe? Dan is het Kennismakingsprogramma Provinciale Staten Overijssel iets voor jou! De VVD in onze regio is voor de Provinciale Statenverkiezingen van 2023 op zoek naar gedreven liberalen die zich willen inzetten voor Overijssel. Tijdens het kennismakingsprogramma maak je kennis met provinciale politici, ervaar je welke politieke onderwerpen actueel zijn en woon je een vergadering van Provinciale Staten bij in het Huis der Provincie Overijssel.Na deelname aan het kennismakingsprogramma heb je een goed beeld of de provinciale politiek bij jou past. Overigens is het geen probleem als je later instroomt of gedeeltelijk deelneemt aan het programma.Deelname aan het kennismakingsprogramma is facultatief en maakt geen onderdeel uit van de formele kandidaatstellingsprocedure voor de Provinciale Statenverkiezingen van 2023. Daarnaast wordt er een deelnemersbijdrage van €10,- per fysieke bijeenkomst gevraagd om de bijeenkomsten mogelijk te maken.Ben je als Overijsselse liberaal enthousiast geworden van dit kennismakingsprogramma? Meld je dan aan bij Onno Fiechter via ojpfiechter@hotmail.com. We hebben je er graag bij.De voorlopige planning is als volgt:Bijeenkomst: Meet and Greet met gedeputeerde Monique van Haaf Datum: zaterdag 9 oktober 2021Tijdblok: 10.00 uur tot 11.30 uurLocatie: nader te bepalen Bijeenkomst: Training Provinciale StatenDatum: zaterdag 13 november 2021Tijdblok: 10.00 uur tot 12.30 uurLocatie: nader te bepalen Bijeenkomst: Bezoek aan Provinciale StatenDatum: woensdag 15 december 2021Tijdblok: 10.00 uur tot 14.00 uurLocatie: Huis der Provincie OverijsselBijeenkomst: Training DrijfverenDatum: zaterdag 12 februari 2022Tijdblok: 10.00 uur tot 12.30 uurLocatie: nader te bepalenBijeenkomst: Training Kandidaatstelling en afsluitingDatum: zaterdag 23 april 2022Tijdblok: 10.00 uur tot 12.30 uurLocatie: nader te bepalen

Beleid voor de toekomst van Enschede: de zomernota 2021 is vastgesteld!

Zondag 25 juli - René Kreeft ENSCHEDE - Maandag 5 juli 2021 is de raadsvergadering geweest, waarin de zogenaamde zomernota is vastgesteld. De zomernota kan worden gezien als een opmaat richting de begroting voor de komende vier jaren.Tijdens de zomernota stellen we de kaders vast waarmee het college rekening moet houden bij het opstellen van de begroting. Hierin wordt dus voor een groot deel het beleid van de komende jaren bepaald.De zomernota van 2021 is een zogenaamde perspectiefnota. Dus nog geen concrete uitvoeringsagenda. Wel sorteren we hiermee alvast voor op groei voor Enschede. Door ‘bouwen & bijsturen’ is voor het eerst sinds jaren namelijk weer de mogelijkheid om te investeren in de toekomst van onze gemeente. Een prachtig vooruitzicht! Dit is onder andere een gevolg van de invulling door het college op de coalitie motie “sterker uit de crisis“, die we vorig jaar met diverse andere partijen hebben ingediend.  Investeren in groei, investeren in groei richting 170.000+ inwoners is een belangrijk speerpunt voor onze gemeente. Bouwen om fraai en betaalbaar te wonen, te werken en prettig te leven. Groei, die ook noodzakelijk is; dat hebben wij kunnen zien in de mei-circulaire (Enschede gaat minder geld uit ‘Den Haag’ krijgen omdat men daar denkt dat we gaan krimpen). Deze voorbode laat ons zien dat het achterblijven van groei, het minder hard groeien dan andere 100.000+ gemeenten, zorgt voor een daling in ons gedeelte van het gemeentefonds. Stilstand is hier dus letterlijk achteruitgang. Een kwalitatieve groei naar 170.000+ inwoners is dus misschien wel de belangrijkste strategische opgave van Enschede; investeren is noodzakelijk… Al was het enkel om alle voorzieningen in Enschede in stand en betaalbaar te houden. Erg goed en belangrijk dat we nu weer kúnnen investeren. Verder zijn we blij dat ook extra geld gaat naar de economische ‘aanjaagfunctie’ binnen de gemeente: ons ondernemersloket. Hiermee helpen we onze ondernemers, die banen voor onze inwoners creëren. Hard nodig om goed uit de Corona-periode te komen! Natuurlijk investeert de gemeente in meer dan ‘alleen in stenen’. Er gaat mede op verzoek van de VVD ook worden geïnvesteerd in onze infrastructuur (wegen en paden binnen en buiten de gemeentegrenzen), openbare ruimte, voorzieningen en uiteraard ook in mensen: in talent en het vergroten van kansen voor kinderen. Om te groeien als grootste stad van het oosten, is het van belang dat we aantrekkelijk blijven voor nieuwe inwoners. ‘Last but not least’ hebben we ook de opdracht willen invullen om onze eigen inwoners te blijven binden en boeien in onze gemeente.  Enschede gaat met kracht verder op weg om een nóg aantrekkelijker gemeente te zijn om te wonen, werken, leven, op te groeien en waardig oud te worden. Een mooie zomernota! Mocht je de integrale bijdrage (opname) van de VVD willen zien, klik dan op: Bijdrage VVD ‘Zomernota 2021’: https://channel.royalcast.com/webcast/enschede/20210705_1?start=2887620 Vijf vragen en antwoorden over de Zomernota op de site van de Gemeente Enschede!

Verbreding A1, 7 jaar eerder gereed!

Op maandag 7 juni 2021 is de verbreding van de A1 naar 2 x 3 rijstroken gereed gemeld en is de vernieuwde snelweg opgeleverd. Dat is iets om te vieren! In de afgelopen jaren hebben we ons als VVD Enschede, samen met de collega fracties in Twente en de Provinciale Statenfractie, stevig ingespannen om dit voor elkaar te krijgen. Het zogenaamde ‘karrenspoor’, met steeds meer vrachtverkeer van west naar oost, slibde steeds meer dicht. Waar in het verleden vooral files voorkwamen op bepaalde wegen in het westen van het land, werd dit ook steeds vaker een belemmerende factor tussen Enschede en Apeldoorn en andersom. De A1 is een cruciale economische levensader voor Twente. Daarom heeft de VVD Enschede zich ook sterk gemaakt voor deze noodzakelijke verbreding. Het Ministerie wilde hier nog niet de benodigde miljoenen voor uittrekken. Echter, toen de provincies Overijssel en Gelderland het project door de politieke druk wilden voorfinancieren en versnelling mogelijk bleek, kwam ook het Ministerie alsnog over de brug.  Nu kan de regio en Enschede ca zeven (!) jaar eerder profiteren van een soepele doorstroming op de A1. Wij zijn er heel blij mee! René Kreeft Woordvoerder mobiliteit

Update Energievisie Enschede

ENSCHEDE - Dinsdagavond 6 juli is het debat rondom het raadsvoorstel Energievisie wel op eenbijzondere wijze geëindigd. Onze mede coalitiepartners D66, PvdA en CU hebben op het allerlaatst besloten om nietmet het collegevoorstel in te stemmen nadat dit door de VVD en BBE werdgeamendeerd. Dit amendement is wel door een meerderheid van de Raad aangenomen.Helaas zijn we door het wegstemmen van het uiteindelijke raadsvoorstel voorlopig weereven terug naar af, en kan Enschede de Energievisie nu niet gebruiken als inbreng voor deRES Twente 1.0 De VVD heeft altijd het doel, namelijk de beperking van uitstoot van CO2, voorop staan,dat staat buiten kijf. Maar we willen wel met een scherp oog blijven monitoren hoe datkan: welke energie opwekkers op welke plekken het best ingezet kunnen worden en welkeconsequenties dat voor omwonenden heeft. Het is dus voor iedereen dé opgave om al deze zaken te verbinden op een wijze dat hetelkaar niet bijt, maar juist versterkt. Synergie zogezegd. De VVD is altijd helder geweest, dat de manier waarop we in ons gebied groene energiekunnen opwekken, oog en oor hebben voor zorgen daarover bij onze inwoners. Daaromproberen we ook, middels moties en amendementen, accenten aan te brengen, die ervoorzorgdragen, dat er oplossingen worden aangedragen, die ook de instemming kunnenhebben van velen. Het gaat immers ook over draagvlak! In de afgelopen maanden is er in heel Nederland veel onrust ontstaan door geluidenomtrent mogelijke gezondheidsrisico’s bij windturbines, die te dicht bij bebouwingworden geplaatst. De VVD heeft daarover (politieke) art. 35 vragen gesteld, die ertoegeleid hebben, dat het college heeft besloten de besluitvorming omtrent windturbines totnader order op te schorten, totdat er rapporten liggen van instanties als RIVM en GGDdie daarover uitspraken doen. Overigens weten we ons gesteund door een motie vanVVD en SP in de Tweede Kamer, waarin ook wordt gevraagd onderzoek te doen naar degezondheidsrisico’s. In de dagen voorafgaand aan de raadsvergadering, was er (landelijk) inmiddels nóg meerverwarring ontstaan, door uitspraken van zowel de Raad van State alsook het EuropeesHof, in relatie tot windturbines en afstanden tot bebouwing. Één ding was daarbij welduidelijk. De gehanteerde ‘Milieu Effect Rapportage’, rondom wind, geldt niet langer. Enlaat dat nu wél een document zijn, waarop je een visie baseert! Een paar uur voor de raadsvergadering kwam het college met een brief, waarbij zijuiteenzette waarom ze dit niet als beletsel zag voor de behandeling van het raadsvoorstel.De VVD heeft bij de vaststelling van de agenda gepleit om het voorstel over het recesheen te trekken, omdat we dan hopelijk meer duiding krijgen over alle recenteontwikkelingen, die de te nemen besluiten sterk beïnvloeden. Dit verzoek werd afgewezenwaarop we zijn gaan vergaderen. De VVD heeft op dat moment besloten, om een al aangekondigd amendement, samenmet BBE, in te brengen die toeziet op beperking van de hoogte van windmolens inEnschede tot een maximale tiphoogte van 150 meter. De VVD wil ‘out of the box”, optimaal bijdragen aan breed gedragen oplossingen voorverduurzaming. Dat vereist inzicht, creativiteit, lef én een overheid die een gewilligehouding heeft, om topideeën in de versnelling te zetten die deze verdienen.Daarom hadden we een motie “Task Force Innovatie Versneller” ingebracht, om ideeën,die in wezen marktrijp zijn, nu sneller tot uitvoer te kunnen brengen. Doel daarbij is ookom Enschede als spil, speerpunt en proeftuin te gebruiken, om zo met onzeonderwijsinstellingen een kennisplatform op te bouwen en uiteindelijk er ook mooie engoede arbeidsplaatsen mee te creëren voor onze bevolking: werken aan een win-win.Dit voorstel werd door de wethouder omarmd, maar is niet helaas meer in stemminggebracht, omdat het feitelijke Raadvoorstel werd weggestemd. We zullen de wethouderhier nog wel mee helpen herinneren, om in de toekomst dit voorstel toch inhoud te gaangeven. Uiteindelijk hebben, zoals gezegd, D66, PvdA en CU niet in willen stemmen met hetgeamendeerde voorstel, omdat ze naar eigen zeggen het geamendeerde voorstel ‘te weinig’vinden. De VVD vindt dit oprecht jammer, immers, we verschillen in opvatting daar waar hetbepaalde middelen betreft, maar zijn wel degelijk bezig om Raadsbreed constructief meete denken hoe we de opgave wel kunnen realiseren. Na het reces zullen we vast en zeker nog gaan terugkomen op dit dossier.We wensen u voor nu alvast een fijne vakantie! Joost Nijhuis

Visie Landelijk gebied, ofwel waarom de VVD onze unieke “groene gordel” maximaal zal blijven beschermen

ENSCHEDE - Dinsdag 6 juli was het dan eindelijk zover. De visie Landelijk gebied werd met eenovergrote meerderheid vastgesteld. Daarmee is er een duidelijke lijn uitgezet van hoe we inEnschede de komende jaren willen omgaan met ons uiterst waardevolle en delicatebuitengebied. De Corona crisis heeft eenieder wel duidelijk gemaakt, dat een bijzonder zeldzame enkostbare gordel van landgoederen en natuur rondom de stad, uniek in Nederland, zijn nutméér dan bewezen heeft tijdens deze pandemie. Enschede is een stad waar, waar je alsinwoner binnen 10 minuten in het ongelooflijk mooi buitengebied bent. En dat is uniek,en die waarde zal alleen maar verder toenemen; áls we er ook goed mee omgaan. De focus moet dan ook wat de VVD betreft liggen op wat het landelijk gebied doet voorontspanning, maar ook voor toerisme en leisure voor de (bezoekende) stedeling, tekoppelen aan de economische waarde voor de landbouw. Ons fijne landelijke gebied is ook nog eens verbonden met andere prachtige omgevingen.Je kunt oneindig mooie routes maken, je raakt niet snel uitgekeken en als je érgens zouwillen wonen qua leefklimaat, is het wel in Enschede! Nou, dat is in onze ogen dé idealeopmaat voor de groei naar 170.000 inwoners. Toerisme is inmiddels een bijzonder grote werkgever in Enschede die nog steeds groeit.En die bovengemiddelde groei kan zich, mede dankzij deze visie, nog steeds voortzetten.Deze visie is voor de VVD de leidraad voor een buitengebied, dat een enorme “leisure”troef gaat worden als strategische trekker voor de uitbouw van de stad, en als kwalitatiefgrote toegevoegde waarde wordt gezien voor het aantrekken en behouden van studentenen professionals, die Enschede naar een hoger plan trekken.Als de CdK Twente de “tuin van NL” noemt, laten wij er in Enschede dan alles aan doenom dat ook waar te maken. Wij zijn blij, dat deze visie Landelijk Gebied zal gaan zorgdragen voor een duurzaamEnschedees buitengebied, dat toekomstbestendig de waarden die er nu zijn, verder borgten blijft koesteren, opdat wij, maar ook onze kinderen en kleinkinderen iedere dag kunnenblijven genieten van een unieke gordel die onze stad omringt en ons zoveel brengt.De visie Landelijk Gebied wordt ook deels de input voor een nieuwe Gids Buitenkans, diede komende maanden zijn beslag gaat krijgen. We houden u op de hoogte! Joost Nijhuis

Jeroen Diepemaat gekozen tot lijsttrekker VVD Enschede!

Jeroen Diepemaat, verkozen tot lijsttrekker voor de VVD tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen Op de ledenvergadering van 7 juli 2021 is Jeroen Diepemaat (32) unaniem gekozen tot lijssttrekker en wethouderskandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022. Diepemaat is sinds 2018 wethouder in Enschede en heeft mooie stappen gezet in zijn portefeuille stedelijke ontwikkeling en cultuur. Zo zijn er fors meer woningen gebouwd in de afgelopen jaren en is de ambitie voor de komende jaren opgeschroefd naar 9300 nieuwe woningen. Dat wordt ondersteund door geld uit de woningbouwimpulsen van Rijk en Provincie maar ook met een gemeentelijke investeringsagenda. Ook is er positief besloten over zijn voorstel voor de huiskamer van de stad, waarmee onder andere de Bibliotheek een nieuw onderkomen krijgt aan het Wilminkplein. Het bestuur en de leden zijn enthousiast hoe Diepemaat invulling heeft gegeven aan zijn wethouderschap en willen graag dat hij ook de komende periode verder gaat met de klus die hij is begonnen. Jeroen Diepemaat: “Het is voor mij een eer om het vertrouwen van de leden te krijgen en weer lijsttrekker te mogen zijn voor de VVD in Enschede. De uitdagingen in onze stad zijn enorm, zeker na corona. Dit is het moment om te investeren in onze stad. Om onze ondernemers erdoorheen te helpen, maar ook om nieuwe woningen te realiseren en onze stad verder te laten groeien. Daar werk ik graag verder aan de komende jaren!” Meer informatie? Geert HaismaVoorzitter VVD Enschede06-24961000bestuur@vvdenschede.nl