Agenda

Van de fractievoorzitter: Begrotingsbehandeling

Afgelopen week was de begrotingsbehandeling in Enschede. VVD-fractievoorzitter Malkis Jajan neemt ons mee in een aantal gebeurtenissen tijdens de begrotingsbehandeling.

Drugsbestrijding

Een aantal weken geleden sprak ik een jongen van 17. Hij vertelde mij hoe normaal het get gebruik van harddrugs is onder zijn leeftijdsgenoten. Hij vertelde hoe jongeren simpel zeggen, liever 1 goedkope pil dan 8 bier. En hij vertelde hoe er totaal niet stil wordt bestaan bij de gevolgen van harddrugs.

Hier ben ik enorm van geschrokken. De gevolgen van harddrugs zijn namelijk enorm. Geld van harddrugs gaat naar drugscriminelen. En drugscriminelen veroorzaken veel ellende in onze stad.

Het valt mij ook op hoe de houding van jongeren is veranderd. Toen ik 17 was, 10 jaar geleden, was harddrugs gebruik niet zo normaal als nu. Er is echt iets veranderd. Talloze instanties hebben hierover ook aan de bel getrokken. ‘Fuifsnuiven’ lijk volledig genormaliseerd.

Wij als VVD Enschede vinden dat hier iets aan moet gebeuren. Daarom hebben wij in de gemeenteraad voorgesteld om een half miljoen te besteden aan drugsbestrijding. Zodat we beter kunnen handhaven (waarom kan je niet met een flesje water een festivalterrein op, maar wel met een zak drugs?). Zodat we geld kunnen besteden aan preventie. En zodat we een campagne kunnen draaien die wijst op de gevolgen van harddrugs. Namelijk: criminaliteit.

In de media konden we lezen dat bijvoorbeeld de JOVD het hier niet mee eens was. Zij vinden dat je met een het kopen van een pil niemand kwaad doet. Met de JOVD heb ik afgesproken dat er in december een discussieavond komt over dit onderwerp. Ik ga graag het gesprek met ze aan. Want ik vind dat je met het kopen van een pil wél iemand kwaad doet. De houding van veel jongeren hierin verbaast mij.

Hoe kan het dat er aan de ene kant jongeren zijn die geen vlees eten, omdat ze heel erg stilstaan bij eventuele gevolgen van het kopen van vlees. En dat aan de andere kant jongeren, soms diezelfde jongeren, totaal niet stilstaan bij de gevolgen van het kopen van drugs? Ik vind dat vreemd en wil dat er een stuk bewustzijn terugkomt.

Ons voorstel in de gemeenteraad is gelukkig aangenomen. Daarmee zijn we er niet. Maar het is een begin om de normalisering van drugs tegen te gaan. Om het ‘fuifsnuiven’ te stoppen. En om te voorkomen dat er een generatie XTC ontstaat.

Woonoverlast

Een ander groot probleem waar we in de raad bij hebben stilgestaan is woonoverlast. Bijna de helft van de Enschedeërs heeft wel is te maken gehad met woonoverlast. Daarmee is het een groot probleem. Woonoverlast zorgt voor stress, zorgt voor ziekte en verziekt het woongenot. Terwijl je huis is een plek is waar je komt uitrusten na een dag hard werken.

Gelukkig zijn er de afgelopen jaren meer middelen gekomen om woonoverlast te bestrijden. De burgemeester heeft meer bevoegdheden gekregen. Maar tegelijkertijd is er op dit moment geen capaciteit in de gemeente om de extra bevoegdheden in te zetten.

Daarom hebben we voorgesteld om ook voor woonoverlast een half miljoen uit te trekken. Zodat we mensen kunnen inzetten in onze straten en onze buurten die snel kunnen schakelen. Daarmee kunnen we bijvoorbeeld sneller overgaan tot het nemen van maatregelen of het uit huis plaatsen.

Ook dit voorstel is gelukkig aangenomen en daarmee hebben wij in korte tijd twee belangrijke stappen vooruit gezet in onze stad.