Agenda

Update verbod op seksuele intimidatie

Seksuele straatintimidatie is nog steeds een groot probleem in Enschede. Een half jaar geleden is in op initiatief van de VVD een verbod op seksuele straatintimidatie in Enschede ingevoerd. Tegelijkertijd is er nog niet één boete uitgedeeld. De VVD-fractie vindt dit slecht. Dat betekent dat er niet goed gehandhaafd wordt.


Veel vrouwen in Enschede hebben last van seksuele straatintimidatie. In de binnenstad gebeurt het iedere dag meerdere keren. Ook zijn er erg veel vrouwen die met van alles rekening houden. Het tijdstip waarop ze hardlopen. De kleren die ze aantrekken. En de routes die zij nemen. Dat kan niet en mag niet in een stad als Enschede.


Op initiatief van de VVD zijn er in Enschede al meerdere maatregelen genomen. Er loopt een campagne tegen seksuele intimidatie. Er is een meldpunt. Er is meer cameratoezicht in de binnenstad en sinds een half jaar is er ook een verbod.


Slimmer handhaven

Als VVD vinden wij dat er de komende tijd meer boetes moeten worden uitgedeeld aan mensen die op straat seksueel intimideren. Dat betekent in eerste instantie dat er meer prioriteit aan moet worden gegeven. Dit is ook vastgelegd in het coalitieakkoord wat afgelopen maand gesloten is.
Naast meer prioriteit moet er ook slimmer gehandhaafd worden. Dat kan door als agenten/boa’s onherkenbaar te gaan staan op plekken waar veel seksuele intimidatie plaatsvindt. Op die manier kunnen daders op heterdaad betrapt worden en kan er worden ingegrepen. Hierbij kan ook gedacht worden aan de inzet van lokagenten. We hebben hierover inmiddels ook raadsvragen gesteld en onze mening overgebracht aan de burgemeester.

Door: Malkis Jajan, juni 2022