Agenda

Gedwongen opvang extra asielzoekers is miskleun

Staatssecretaris Broekers-Knol en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) dwingen Rotterdam om honderden extra asielzoekers op te vangen. ‘Dit is strategisch een blunder, het is ronduit oneerlijk, het is kortom een miskleun, en kabinet en Kamer zouden er verstandig aan doen de staatssecretaris terug te fluiten’, zeggen raadsleden Tim Versnel (VVD Rotterdam), John van der Rhee (VVD Alkmaar) en René Kreeft (VVD Enschede).

‘Taakstelling’

In het Nederlandse asielstelsel krijgen gemeenten elk jaar van het Rijk en het COA de opdracht een aantal opvangplekken voor asielzoekers en/of vluchtelingen met verblijfsvergunning te realiseren. Dat heet ‘de taakstelling’. Het Rijk geeft al jarenlang meer mensen een verblijfsvergunning dan gemeenten goed en wel kunnen huisvesten. Dat probleem wordt op het bordje van gemeenten gelegd: die móeten aan de taakstelling voldoen. Hoe ze dat doen, mogen ze zelf uitzoeken. 

Ronduit oneerlijk

De meeste gemeenten lukt het niet aan de taakstelling te voldoen en die proberen het ook niet meer echt. Rotterdam, Enschede en Alkmaar, de gemeenten die nu worden gedwongen of waar wordt gedreigd met dwang om extra asielzoekers op te vangen, behoren juist tot de gemeenten die hun taakstelling, met pijn en moeite maar uit goede wil, wel hebben gehaald. 

Versnel: ‘Rotterdam heeft in de afgelopen weken de staatssecretaris geholpen door samen met regiogemeenten tijdelijke opvang op rivierschepen te regelen. Dat ze nu juist òns tot nog meer dwingt, terwijl andere gemeenten de dans ontspringen, is ronduit oneerlijk.’

Van der Rhee: ‘Alkmaar heeft in de afgelopen periode, na een collegebreuk, de staatssecretaris juist geholpen door grootschalige tijdelijke opvang in de Picassolaan te regelen. Dat ze nu juist òns tot nog meer wil dwingen -op een plek waar bestuurlijk andere afspraken over zijn gemaakt, ook met de Alkmaarders- terwijl andere gemeenten de dans ontspringen, is ronduit oneerlijk.’

Kreeft: ‘ De VVD Enschede is altijd tegen grootschalige opvang geweest. Deze aanwijzing valt ons erg rauw op het dak. Allereerst moet de landelijke politiek er voor zorgen dat illegale asielzoekers het land uit worden gestuurd. Dan hadden we nu geen volle azc’s gehad. Daarnaast is het onbegrijpelijk dat Enschede wordt aangewezen. De meeste gemeenten voldoen niet aan hun verplichting voor het huisvesten van statushouders. Dat is ook één van de redenen dat de azc’s vol zitten. Enschede heeft erg veel statushouders opgevangen en daarmee haar verantwoordelijkheid genomen. Het is daarom onrechtvaardig en onbegrijpelijk dat juist Enschede wordt aangewezen. Terwijl de gemeenten die niet aan hun verplichting voldoen de dans ontspringen.’ 

Strategische blunder

Deze beslissing zal strategisch slecht voor het Rijk en het COA uitpakken. ‘Rijk en COA hebben van gemeenten medewerking nodig voor alles wat ze willen. Als dit is hoe je dat beloont, dan is voor gemeenten de les dat je je taakstelling vooral níet moet halen. Nu wij deze pijnlijke les hebben geleerd is in het volgende College onze inzet duidelijk: vertragen en difficulteren. Rijk en COA begaan hier een strategische blunder’, aldus de raadsleden van Rotterdam, Alkmaar en Enschede.

Miskleun

‘Dit is samengevat een miskleun. Het is ronduit oneerlijk naar gemeenten die wel hun best hebben gedaan om aan opvang bij te dragen, het ondergraaft het strategische belang van Rijk en COA, en laten we de oorzaak van het probleem niet vergeten. Er is nu alleen maar een tekort aan plekken omdat de staatssecretaris er zelf al jaren niet in slaagt om ein-de-lijk de vele duizenden uitgeproceerde veiligelanders uit te zetten’, besluiten de drie.