Agenda

Vernieuwing op VVD Groslijst: Fractievoorzitter René Kreeft en Joost Nijhuis gaan niet op voor derde termijn

Fractievoorzitter René Kreeft en raadslid Joost Nijhuis zullen zich met ingang van de gemeenteraadsverkiezingen 2022 niet voor een derde termijn kandidaat stellen voor een plek in de Enschedese gemeenteraad.

Binnen de VVD wordt een actief beleid gevoerd voor continuïteit en vernieuwing en is het beleid dat je maximaal 2 periodes een positie kunt vervullen. Dit beleid is de afgelopen jaren binnen de partij aangescherpt. Een derde periode is alleen mogelijk indien iemand echt niet kan worden gemist en vereist toestemming van het regionale bestuur.

Het lokale bestuur is erin geslaagd een mooie nieuwe lijst te maken en heeft een concept groslijst opgesteld die een gebalanceerde en diverse mix van kandidaten bevat. Deze lijst wordt volgende week gepubliceerd. Voor nu willen wij alvast delen dat dit betekent dat René en Joost niet voor een derde periode terugkomen in de Raad.

De afgelopen 8 jaren hebben René en Joost zich sterk ingezet voor de VVD en Enschede, als fractievoorzitter en raadslid van de lokale VVD fractie. Vol enthousiasme, energie en vanuit het belang van de stad. Wij danken René en Joost voor alles wat zij voor Enschede en de VVD hebben gedaan. Tot aan het moment dat er een nieuwe fractie is gekozen blijven René en Joost gewoon hun werk doen als fractievoorzitter en raadslid en zich onverminderd enthousiast inzetten voor de stad. 

René Kreeft: “Mijn onverminderde passie voor Enschede en haar dorpen kan ik helaas niet meer als Raadslid inzetten. Het was een voorrecht om 8 jaar richting te kunnen geven aan liberaal Enschede. 

De afgelopen jaren heb ik een bijdrage kunnen leveren aan onder andere het weer laten rijden van de nachttreinen, de 7 jaar eerder gestarte verbreding van de A1, investeren in banen (oa. Kennispark), het renoveren van ons Volkspark, het investeren in een veiliger gemeente (+25 BOA’s). Vooral ben ik er trots op dat het deze gemeente weer is gelukt om te gaan investeren in ca. 9000 nieuwe woningen, voor nieuwe Enschedeërs en een bloeiende toekomst. 

Ik zal mij blijven inzetten voor de VVD, als fractievoorzitter tot aan de verkiezingen, met focus op overdracht van diverse dossiers. Daarna blijf ik lokaal verder meedenken en kan ik me wellicht op provinciaal vlak verder inzetten voor Enschede en Twente!”

Joost Nijhuis: “Vol passie heb ook ik me 8 jaar mogen inzetten als liberaal voor een beter en mooier Enschede. Ik ben dankbaar dat ik als raadslid de kans heb gekregen om, naast het reguliere raadswerk, initiatieven (ook internationaal) te mogen nemen, die hebben bijgedragen aan een betere positie voor Enschede en haar inwoners, zoals bijvoorbeeld de diverse Rijksmuseum Twenthe symposia voor regionale en landelijke bestuurders, waardoor Enschede in het brandpunt kon komen te staan.  En ja, ik vind het jammer dat ik afscheid moet nemen omdat de VVD vernieuwing wenst, maar zal me na deze raad blijven inzetten voor Enschede en haar inwoners”.  

Meer informatie?

Geert Haisma
Voorzitter VVD Enschede
06-24961000
geert@haisma.nl