Agenda

Standpunt AZC

De VVD Enschede wil geen AZC in Enschede. Wel zijn wij bereid vluchtelingen die het Nederlands leger direct hebben geholpen kleinschalig op te vangen. Kleinschalig betekent maximaal 25 personen.

Enschede doet als stad momenteel erg veel voor anderen. Zo heeft Enschede relatief de meeste statushouders van Nederland. Mensen die veel aandacht nodig hebben en deze ook krijgen. Het grootste gedeelte van de statushouders zit ook nog in de bijstand. Enschede heeft bovendien ook een opvang voor illegalen en voert gesprekken voor een grotere illegalenopvang. De VVD Enschede is en blijft daar tegen. Maar de gemeente doet het momenteel wel.

Er zit ook een grens aan wat we als stad kunnen. We moeten ons nu richten op de Enschedese inwoners. Daarom willen we geen AZC in Enschede. Wel zijn we bereid om, als die vraag komt, mensen die het Nederlands leger hebben geholpen kleinschalig op te vangen. Kleinschalig is voor ons maximaal 25 personen.

Een AZC in Enschede vinden wij onverstandig. Het brengt verschillende risico’s met zich mee. Risico’s op het gebied van veiligheid, leefbaarheid en kosten. Hier zijn allerlei rapporten en statistieken over. Met name asielzoekers uit veilige landen veroorzaken erg veel problemen. Dit risico willen wij in Enschede niet nemen. Daarbij doen wij ook al heel erg veel, zoals hierboven genoemd.

Het zou ook niet eerlijk zijn tegenover de statushouders die we nu al opvangen. Stap voor stap lukt het om hen te integreren in onze stad en om hen aan een baan te helpen. Dat kan nog veel beter, maar we zetten wel ieder jaar stappen. We kunnen deze groep alleen goed integreren als we niet nieuwe grote groepen de stad binnen halen. Nieuwe grote groepen hebben namelijk ook aandacht nodig. Die aandacht besteden we nu liever aan de mensen die al in Enschede wonen.

Zoals eerder gezegd willen we een kleine uitzondering maken voor bijvoorbeeld de tolken. Zij hebben onze militairen geholpen. En wij vinden het normaal dat wij hen nu helpen. Kleinschalig.

Het standpunt van de VVD is duidelijk. Het is nu aan de andere partijen in de raad om zich ook duidelijk uit te spreken.

Door: Malkis Jajan