Agenda

Samenvatting verkiezingsprogramma

Download hier de pdf.

Geplaats op: 20 May, om 13:06

Bezoek aan het Grensoverschrijdend Politie Team (GPT)

vlnr: Lennart Sluis, Malkis Jajan, Erwin Hoogland, Arend Kisteman, Erik van Dijk, Rachel Denneboom, Maarten Keppels, Jan de Lange en Sander Janssen. In het teken van de aankomende Europese verkiezingen kreeg de VVD Enschede, samen met Tweede Kamerlid Arend Kisteman en Gedeputeerde van de Provincie Overijssel Erwin Hoogland, vrijdag de mogelijkheid een bezoek te brengen aan het Grensoverschrijdend Politie Team (GPT) in Bad Bentheim.Op de ‘groene grens’ tussen Oldenzaal en Bad Bentheim werden we in het pand van de Bundespolizei ontvangen door Bert Bruins, de teamleider van het GPT. Bruins vertelde de aanwezigen meer over dit bijzondere team dat al jarenlang 24/7 actief is om onder andere mobiel banditisme, illegale migratie en drugshandel tegen te gaan.De 20 medewerkers, afkomstig vanuit de Koninklijke Marechaussee, de Politie Eenheid Oost-Nederland en politiemensen van de Bundespolizei, de Landespolizei uit Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen werken samen en maken, als de situatie en locatie erom vraagt, effectief en dankbaar gebruik van elkaars bevoegdheden. Daarnaast is ook het uitwisselen van informatie over antecedenten en internationale criminaliteit een groot pluspunt.Internationale samenwerking, met respect voor onderlinge verschillen, helpt bij een effectieve aanpak van criminaliteit. GPT, dank voor deze mogelijkheid!

Geplaats op: 13 June, om 16:50

VVD presenteert met trots coalitieakkoord: Samen trots op Enschede

Door: J. Diepemaat Het is alweer 12 weken geleden dat de gemeenteraadsverkiezingen waren. De eerste weken na de verkiezingen staan altijd in het teken van de coalitievorming. Dat was ook dit keer geen eenvoudig proces. Met 13 partijen in de raad is het een uitdaging om tot een meerderheid te komen. Toch kan ik jullie melden dat ons dat is gelukt, er is witte rook. En het heeft ook een coalitieakkoord opgeleverd waar wij als VVD fractie erg blij mee zijn. Meer dan ooit is het ons gelukt om de punten uit ons verkiezingsprogramma een plek te geven in dit akkoord. Coalitieakkoord-2022-2026: Samen trots op EnschedeDownload Voor de volledige tekst van het coalitieakkoord, klik hierboven Vorige week hebben wij samen met Burgerbelangen Enschede, de PvdA en de ChristenUnie de onderhandelingen voor een nieuw coalitieakkoord afgerond. Dat is best snel gegaan. De inhoudelijke gesprekken zijn begin mei gestart. Daarmee is het ons gelukt om binnen een maand tot een akkoord te komen. Dat zegt iets over het vertrouwen dat er is tussen de partijen. Vandaag zal de tekst van het akkoord openbaar worden gemaakt. Ik ben er trots op dat we jullie deze tekst nu kunnen presenteren. Onder de titel ‘Samen trots op Enschede’ hebben wij afspraken gemaakt hoe wij de komende vier jaar werken aan goed houden en beter maken van Enschede. Zo zetten we vol in op het bouwen van goede en betaalbare woningen voor iedereen. We gaan plannen maken voor nieuwe woningbouwlocaties en gaan bijvoorbeeld vrijkomende sportvelden hiervoor gebruiken. Daarbij kijken we nadrukkelijk naar een goede balans tussen doelgroepen en woonbehoefte. We bouwen zowel voor Enschedeërs als voor nieuwe inwoners van onze stad. Ook gaan we de investeringsagenda, waarmee we als gemeente woningbouwprojecten aan kunnen jagen en versnellen, structureel van middelen voorzien. Ook veiligheid heeft een belangrijke plek gekregen in het coalitieakkoord. Iedereen moet in Enschede veilig over straat kunnen en overlast moet tot een minimum worden beperkt. Als het nodig is zetten we daarbij ook cameratoezicht in. We breiden het drugs- en lachgasverbod uit van de binnenstad naar de hele stad. Dat geeft ons de mogelijkheid om snel in te grijpen bij overlast, ook in de wijken. Daar gaan we ook zichtbaar handhaven op overlastveroorzakers. In de afgelopen maanden is de inflatie fors opgelopen. Iedereen merkt dat in zijn portemonnee. Om die druk wat te verlichten hebben we besloten dat we de extreme inflatie niet doorrekenen in de lokale lasten, maar gebruik maken van het langjarig gemiddelde inflatiepercentage. Ook hebben we afgesproken dat er van maandag tot vrijdag 1 uur gratis geparkeerd kan worden in de gemeentelijke parkeergarages. Dat is een concrete lastenverlichting voor iedereen die wel eens in de binnenstad moet zijn voor bijvoorbeeld een bezoek aan het ziekenhuis, de opticien of de wekelijkse inkopen. Ook is het een stimulans voor onze lokale ondernemers. Verder gaan we ruimte maken om te experimenteren met bijvoorbeeld flexibele parkeertarieven. Om de ondernemers in onze stad verder te steunen maken we structureel extra geld vrij om Enschede aantrekkelijk te houden. Dit geld moet terecht komen waar het het beste rendeert voor onze stad. Daarbij kan je bijvoorbeeld denken aan een versterking van het ondernemersloket. Ook werken we verder aan het zoeken van een nieuwe locatie voor bedrijfskavels. Dit zijn de belangrijkste punten voor ons. Uiteraard staan er nog meer plannen in het coalitieakkoord. De tekst vind je als bijlage bij dit bericht. Vanzelfsprekend ben ik altijd bereid, samen met de rest van de fractie, om vragen te beantwoorden of uitleg te geven over wat we hebben afgesproken. Ik wil op deze plek in ieder geval in het bijzonder Malkis en Rachel ontzetten bedanken. Met zijn drieën hebben wij het onderhandelteam gevormd om tot dit akkoord te komen. De samenwerking was ontzetten prettig. Het heeft flink wat extra tijd bovenop het normale werk gekost en dat heeft een goed resultaat opgeleverd! Ook Nicole, Jan en Jochem wil ik graag bedanken. Zij hebben gedurende het proces ons steeds kritisch gevolg en van nieuwe plannen voorzien. De samenwerking kunnen we in de in de komende periode gelukkig voortzetten. Ik ben er trots op dat de fractie mij wederom voordraagt als wethouder. Naast stedelijke ontwikkeling, wonen en cultuur mag ik de komende periode ook verantwoordelijk zijn voor economie, WMO en stadsdeel centrum. Een hele mooie portefeuille die goed past bij de onderwerpen waar wij als VVD op hebben ingezet. Na mijn installatie zal Jan de Lange dan officieel mijn plek als raadslid innemen. Ik wens Jan heel veel succes! Jeroen Diepemaat