Agenda

Samenvatting verkiezingsprogramma

Download hier de pdf.

Geplaats op: 16 November, om 11:11

Van de fractievoorzitter: Begrotingsbehandeling

Afgelopen week was de begrotingsbehandeling in Enschede. VVD-fractievoorzitter Malkis Jajan neemt ons mee in een aantal gebeurtenissen tijdens de begrotingsbehandeling. Drugsbestrijding Een aantal weken geleden sprak ik een jongen van 17. Hij vertelde mij hoe normaal het get gebruik van harddrugs is onder zijn leeftijdsgenoten. Hij vertelde hoe jongeren simpel zeggen, liever 1 goedkope pil dan 8 bier. En hij vertelde hoe er totaal niet stil wordt bestaan bij de gevolgen van harddrugs. Hier ben ik enorm van geschrokken. De gevolgen van harddrugs zijn namelijk enorm. Geld van harddrugs gaat naar drugscriminelen. En drugscriminelen veroorzaken veel ellende in onze stad. Het valt mij ook op hoe de houding van jongeren is veranderd. Toen ik 17 was, 10 jaar geleden, was harddrugs gebruik niet zo normaal als nu. Er is echt iets veranderd. Talloze instanties hebben hierover ook aan de bel getrokken. ‘Fuifsnuiven’ lijk volledig genormaliseerd. Wij als VVD Enschede vinden dat hier iets aan moet gebeuren. Daarom hebben wij in de gemeenteraad voorgesteld om een half miljoen te besteden aan drugsbestrijding. Zodat we beter kunnen handhaven (waarom kan je niet met een flesje water een festivalterrein op, maar wel met een zak drugs?). Zodat we geld kunnen besteden aan preventie. En zodat we een campagne kunnen draaien die wijst op de gevolgen van harddrugs. Namelijk: criminaliteit. In de media konden we lezen dat bijvoorbeeld de JOVD het hier niet mee eens was. Zij vinden dat je met een het kopen van een pil niemand kwaad doet. Met de JOVD heb ik afgesproken dat er in december een discussieavond komt over dit onderwerp. Ik ga graag het gesprek met ze aan. Want ik vind dat je met het kopen van een pil wél iemand kwaad doet. De houding van veel jongeren hierin verbaast mij. Hoe kan het dat er aan de ene kant jongeren zijn die geen vlees eten, omdat ze heel erg stilstaan bij eventuele gevolgen van het kopen van vlees. En dat aan de andere kant jongeren, soms diezelfde jongeren, totaal niet stilstaan bij de gevolgen van het kopen van drugs? Ik vind dat vreemd en wil dat er een stuk bewustzijn terugkomt. Ons voorstel in de gemeenteraad is gelukkig aangenomen. Daarmee zijn we er niet. Maar het is een begin om de normalisering van drugs tegen te gaan. Om het ‘fuifsnuiven’ te stoppen. En om te voorkomen dat er een generatie XTC ontstaat. Woonoverlast Een ander groot probleem waar we in de raad bij hebben stilgestaan is woonoverlast. Bijna de helft van de Enschedeërs heeft wel is te maken gehad met woonoverlast. Daarmee is het een groot probleem. Woonoverlast zorgt voor stress, zorgt voor ziekte en verziekt het woongenot. Terwijl je huis is een plek is waar je komt uitrusten na een dag hard werken. Gelukkig zijn er de afgelopen jaren meer middelen gekomen om woonoverlast te bestrijden. De burgemeester heeft meer bevoegdheden gekregen. Maar tegelijkertijd is er op dit moment geen capaciteit in de gemeente om de extra bevoegdheden in te zetten. Daarom hebben we voorgesteld om ook voor woonoverlast een half miljoen uit te trekken. Zodat we mensen kunnen inzetten in onze straten en onze buurten die snel kunnen schakelen. Daarmee kunnen we bijvoorbeeld sneller overgaan tot het nemen van maatregelen of het uit huis plaatsen. Ook dit voorstel is gelukkig aangenomen en daarmee hebben wij in korte tijd twee belangrijke stappen vooruit gezet in onze stad.

Geplaats op: 13 June, om 16:50

VVD presenteert met trots coalitieakkoord: Samen trots op Enschede

Door: J. Diepemaat Het is alweer 12 weken geleden dat de gemeenteraadsverkiezingen waren. De eerste weken na de verkiezingen staan altijd in het teken van de coalitievorming. Dat was ook dit keer geen eenvoudig proces. Met 13 partijen in de raad is het een uitdaging om tot een meerderheid te komen. Toch kan ik jullie melden dat ons dat is gelukt, er is witte rook. En het heeft ook een coalitieakkoord opgeleverd waar wij als VVD fractie erg blij mee zijn. Meer dan ooit is het ons gelukt om de punten uit ons verkiezingsprogramma een plek te geven in dit akkoord. Coalitieakkoord-2022-2026: Samen trots op EnschedeDownload Voor de volledige tekst van het coalitieakkoord, klik hierboven Vorige week hebben wij samen met Burgerbelangen Enschede, de PvdA en de ChristenUnie de onderhandelingen voor een nieuw coalitieakkoord afgerond. Dat is best snel gegaan. De inhoudelijke gesprekken zijn begin mei gestart. Daarmee is het ons gelukt om binnen een maand tot een akkoord te komen. Dat zegt iets over het vertrouwen dat er is tussen de partijen. Vandaag zal de tekst van het akkoord openbaar worden gemaakt. Ik ben er trots op dat we jullie deze tekst nu kunnen presenteren. Onder de titel ‘Samen trots op Enschede’ hebben wij afspraken gemaakt hoe wij de komende vier jaar werken aan goed houden en beter maken van Enschede. Zo zetten we vol in op het bouwen van goede en betaalbare woningen voor iedereen. We gaan plannen maken voor nieuwe woningbouwlocaties en gaan bijvoorbeeld vrijkomende sportvelden hiervoor gebruiken. Daarbij kijken we nadrukkelijk naar een goede balans tussen doelgroepen en woonbehoefte. We bouwen zowel voor Enschedeërs als voor nieuwe inwoners van onze stad. Ook gaan we de investeringsagenda, waarmee we als gemeente woningbouwprojecten aan kunnen jagen en versnellen, structureel van middelen voorzien. Ook veiligheid heeft een belangrijke plek gekregen in het coalitieakkoord. Iedereen moet in Enschede veilig over straat kunnen en overlast moet tot een minimum worden beperkt. Als het nodig is zetten we daarbij ook cameratoezicht in. We breiden het drugs- en lachgasverbod uit van de binnenstad naar de hele stad. Dat geeft ons de mogelijkheid om snel in te grijpen bij overlast, ook in de wijken. Daar gaan we ook zichtbaar handhaven op overlastveroorzakers. In de afgelopen maanden is de inflatie fors opgelopen. Iedereen merkt dat in zijn portemonnee. Om die druk wat te verlichten hebben we besloten dat we de extreme inflatie niet doorrekenen in de lokale lasten, maar gebruik maken van het langjarig gemiddelde inflatiepercentage. Ook hebben we afgesproken dat er van maandag tot vrijdag 1 uur gratis geparkeerd kan worden in de gemeentelijke parkeergarages. Dat is een concrete lastenverlichting voor iedereen die wel eens in de binnenstad moet zijn voor bijvoorbeeld een bezoek aan het ziekenhuis, de opticien of de wekelijkse inkopen. Ook is het een stimulans voor onze lokale ondernemers. Verder gaan we ruimte maken om te experimenteren met bijvoorbeeld flexibele parkeertarieven. Om de ondernemers in onze stad verder te steunen maken we structureel extra geld vrij om Enschede aantrekkelijk te houden. Dit geld moet terecht komen waar het het beste rendeert voor onze stad. Daarbij kan je bijvoorbeeld denken aan een versterking van het ondernemersloket. Ook werken we verder aan het zoeken van een nieuwe locatie voor bedrijfskavels. Dit zijn de belangrijkste punten voor ons. Uiteraard staan er nog meer plannen in het coalitieakkoord. De tekst vind je als bijlage bij dit bericht. Vanzelfsprekend ben ik altijd bereid, samen met de rest van de fractie, om vragen te beantwoorden of uitleg te geven over wat we hebben afgesproken. Ik wil op deze plek in ieder geval in het bijzonder Malkis en Rachel ontzetten bedanken. Met zijn drieën hebben wij het onderhandelteam gevormd om tot dit akkoord te komen. De samenwerking was ontzetten prettig. Het heeft flink wat extra tijd bovenop het normale werk gekost en dat heeft een goed resultaat opgeleverd! Ook Nicole, Jan en Jochem wil ik graag bedanken. Zij hebben gedurende het proces ons steeds kritisch gevolg en van nieuwe plannen voorzien. De samenwerking kunnen we in de in de komende periode gelukkig voortzetten. Ik ben er trots op dat de fractie mij wederom voordraagt als wethouder. Naast stedelijke ontwikkeling, wonen en cultuur mag ik de komende periode ook verantwoordelijk zijn voor economie, WMO en stadsdeel centrum. Een hele mooie portefeuille die goed past bij de onderwerpen waar wij als VVD op hebben ingezet. Na mijn installatie zal Jan de Lange dan officieel mijn plek als raadslid innemen. Ik wens Jan heel veel succes! Jeroen Diepemaat