Agenda

Geplaats op: 14 October, om 09:12

Standpunt AZC

De VVD Enschede wil geen AZC in Enschede. Wel zijn wij bereid vluchtelingen die het Nederlands leger direct hebben geholpen kleinschalig op te vangen. Kleinschalig betekent maximaal 25 personen. Enschede doet als stad momenteel erg veel voor anderen. Zo heeft Enschede relatief de meeste statushouders van Nederland. Mensen die veel aandacht nodig hebben en deze ook krijgen. Het grootste gedeelte van de statushouders zit ook nog in de bijstand. Enschede heeft bovendien ook een opvang voor illegalen en voert gesprekken voor een grotere illegalenopvang. De VVD Enschede is en blijft daar tegen. Maar de gemeente doet het momenteel wel. Er zit ook een grens aan wat we als stad kunnen. We moeten ons nu richten op de Enschedese inwoners. Daarom willen we geen AZC in Enschede. Wel zijn we bereid om, als die vraag komt, mensen die het Nederlands leger hebben geholpen kleinschalig op te vangen. Kleinschalig is voor ons maximaal 25 personen. Een AZC in Enschede vinden wij onverstandig. Het brengt verschillende risico’s met zich mee. Risico’s op het gebied van veiligheid, leefbaarheid en kosten. Hier zijn allerlei rapporten en statistieken over. Met name asielzoekers uit veilige landen veroorzaken erg veel problemen. Dit risico willen wij in Enschede niet nemen. Daarbij doen wij ook al heel erg veel, zoals hierboven genoemd. Het zou ook niet eerlijk zijn tegenover de statushouders die we nu al opvangen. Stap voor stap lukt het om hen te integreren in onze stad en om hen aan een baan te helpen. Dat kan nog veel beter, maar we zetten wel ieder jaar stappen. We kunnen deze groep alleen goed integreren als we niet nieuwe grote groepen de stad binnen halen. Nieuwe grote groepen hebben namelijk ook aandacht nodig. Die aandacht besteden we nu liever aan de mensen die al in Enschede wonen. Zoals eerder gezegd willen we een kleine uitzondering maken voor bijvoorbeeld de tolken. Zij hebben onze militairen geholpen. En wij vinden het normaal dat wij hen nu helpen. Kleinschalig. Het standpunt van de VVD is duidelijk. Het is nu aan de andere partijen in de raad om zich ook duidelijk uit te spreken. Door: Malkis Jajan

Geplaats op: 07 July, om 20:45

Jeroen Diepemaat gekozen tot lijsttrekker VVD Enschede!

Jeroen Diepemaat, verkozen tot lijsttrekker voor de VVD tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen Op de ledenvergadering van 7 juli 2021 is Jeroen Diepemaat (32) unaniem gekozen tot lijssttrekker en wethouderskandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022. Diepemaat is sinds 2018 wethouder in Enschede en heeft mooie stappen gezet in zijn portefeuille stedelijke ontwikkeling en cultuur. Zo zijn er fors meer woningen gebouwd in de afgelopen jaren en is de ambitie voor de komende jaren opgeschroefd naar 9300 nieuwe woningen. Dat wordt ondersteund door geld uit de woningbouwimpulsen van Rijk en Provincie maar ook met een gemeentelijke investeringsagenda. Ook is er positief besloten over zijn voorstel voor de huiskamer van de stad, waarmee onder andere de Bibliotheek een nieuw onderkomen krijgt aan het Wilminkplein. Het bestuur en de leden zijn enthousiast hoe Diepemaat invulling heeft gegeven aan zijn wethouderschap en willen graag dat hij ook de komende periode verder gaat met de klus die hij is begonnen. Jeroen Diepemaat: “Het is voor mij een eer om het vertrouwen van de leden te krijgen en weer lijsttrekker te mogen zijn voor de VVD in Enschede. De uitdagingen in onze stad zijn enorm, zeker na corona. Dit is het moment om te investeren in onze stad. Om onze ondernemers erdoorheen te helpen, maar ook om nieuwe woningen te realiseren en onze stad verder te laten groeien. Daar werk ik graag verder aan de komende jaren!” Meer informatie? Geert HaismaVoorzitter VVD Enschede06-24961000bestuur@vvdenschede.nl