Agenda

VVD stemt tegen Turks Cultureel Centrum

De VVD Enschede heeft tegen het afgelopen maandag voorliggende voorstel voor het Turks Cultureel Centrum / moskee gestemd.

De VVD Enschede heeft daarbij benadrukt dat zij als principe heeft dat iedere geloofsgemeenschap recht heeft op een gebedshuis.
De oorspronkelijke aanvragers zijn mensen die in Enschede, waar zij al decennia lang wonen, een nieuw, groter en moderner gebedshuis wensen. Hen willen wij graag steunen.

Tegelijkertijd wijst de VVD Enschede op het feit dat in een seculiere staat geloven hoort “achter de voordeur”. Iedereen heeft het recht zijn of haar geloof te belijden. Maar daar hoeven anderen echter niet mee geconfronteerd te worden. Precies daar zit het bezwaar.

De Enschedese bevolking bestaat uit maar liefst 160 nationaliteiten, met daarbij ook heel wat vluchtelingen en statushouders, die vaak uit het Midden Oosten hebben moeten vluchten uit landen, waar een staatsgodsdienst leidend was, en er voor hen geen veilige plek was als gelijkwaardig burger. Zij hebben hier een schuilplek gevonden, waar ze een nieuw bestaan hebben opgebouwd, en zich door een seculiere staat beschermd weten.

Bij deze mensen zitten ook vaak trauma’s waar je rekening mee zou willen houden. Hét grote obstakel is, dat we uiteindelijk uitkomen bij de eigenaar en financier van dit alles, Diyanet en waar géén keiharde afspraken mee zijn gemaakt. Dit ministerie van Geloofszaken, opgericht door Kemal Ataturk als hoeder van de seculiere staat Turkije is inmiddels is verworden tot een van de machtigste stuurinstrumenten van AKP en Erdogan richting de Turkse diaspora in Europa.

En ofschoon we in april 2016 afspraken hebben gemaakt over de Azaan, die vrijdag om 12 uur binnen de muren van de gebouwde moskee te horen zijn, hebben we helaas moeten vaststellen dat Diyanet in deze Corona tijd in heel Europa actie heeft ondernomen om, met verwijzing naar art. 6 van de Grondwet en art. 10 van de WOM, afspraken met de voeten te treden. Ook lijkt er een escape te zitten in de bouwplannen, waardoor er nog een mogelijkheid zou zijn om het ontwerp te veranderen van een modern gebouw naar een traditioneel gebouw.
Om die reden heeft de VVD Enschede tegen gestemd.

Het college heeft nu de kans om de gemaakte afspraken omtrent dag, tijdstip en frequentie van de Azaan, gekoppeld aan de afspraak dat het gebouw overeen zal komen met het getoonde ontwerp, nu ook “in beton te gieten”, niet enkel met de goedwillende besturen en bouwcommissie, maar ook met hun “huisbaas”, Diyanet, opdat we niet in een later stadium toch moeten concluderen dat welwillenden lijden onder een agenda waar niet mee is afgestemd.

Als alle betrokken partijen willen bewijzen, dat in een stad met 160 nationaliteiten er alles aan gelegen is, dat men als eerste prioriteit een goed noaberschap nastreeft en een optimale sociale cohesie, komt wat de VVVD Enschede de nieuwe moskee er gegarandeerd.