Agenda

Visie Landelijk gebied, ofwel waarom de VVD onze unieke “groene gordel” maximaal zal blijven beschermen

ENSCHEDE – Dinsdag 6 juli was het dan eindelijk zover. De visie Landelijk gebied werd met een
overgrote meerderheid vastgesteld. Daarmee is er een duidelijke lijn uitgezet van hoe we in
Enschede de komende jaren willen omgaan met ons uiterst waardevolle en delicate
buitengebied.

De Corona crisis heeft eenieder wel duidelijk gemaakt, dat een bijzonder zeldzame en
kostbare gordel van landgoederen en natuur rondom de stad, uniek in Nederland, zijn nut
méér dan bewezen heeft tijdens deze pandemie. Enschede is een stad waar, waar je als
inwoner binnen 10 minuten in het ongelooflijk mooi buitengebied bent. En dat is uniek,
en die waarde zal alleen maar verder toenemen; áls we er ook goed mee omgaan.

De focus moet dan ook wat de VVD betreft liggen op wat het landelijk gebied doet voor
ontspanning, maar ook voor toerisme en leisure voor de (bezoekende) stedeling, te
koppelen aan de economische waarde voor de landbouw.

Ons fijne landelijke gebied is ook nog eens verbonden met andere prachtige omgevingen.
Je kunt oneindig mooie routes maken, je raakt niet snel uitgekeken en als je érgens zou
willen wonen qua leefklimaat, is het wel in Enschede! Nou, dat is in onze ogen dé ideale
opmaat voor de groei naar 170.000 inwoners.

Toerisme is inmiddels een bijzonder grote werkgever in Enschede die nog steeds groeit.
En die bovengemiddelde groei kan zich, mede dankzij deze visie, nog steeds voortzetten.
Deze visie is voor de VVD de leidraad voor een buitengebied, dat een enorme “leisure”
troef gaat worden als strategische trekker voor de uitbouw van de stad, en als kwalitatief
grote toegevoegde waarde wordt gezien voor het aantrekken en behouden van studenten
en professionals, die Enschede naar een hoger plan trekken.
Als de CdK Twente de “tuin van NL” noemt, laten wij er in Enschede dan alles aan doen
om dat ook waar te maken.

Wij zijn blij, dat deze visie Landelijk Gebied zal gaan zorgdragen voor een duurzaam
Enschedees buitengebied, dat toekomstbestendig de waarden die er nu zijn, verder borgt
en blijft koesteren, opdat wij, maar ook onze kinderen en kleinkinderen iedere dag kunnen
blijven genieten van een unieke gordel die onze stad omringt en ons zoveel brengt.
De visie Landelijk Gebied wordt ook deels de input voor een nieuwe Gids Buitenkans, die
de komende maanden zijn beslag gaat krijgen. We houden u op de hoogte!

Joost Nijhuis