Agenda

Mooie economische ontwikkelingen voor Enschede!

Gisteren is in de gemeenteraad onder andere het voorstel aangenomen, om het kennispark (UT en Business & Science park) verder door te ontwikkelen tot een innovatiepark met internationale allure.


Als VVD hebben we vooral aangedrongen op het betrekken van de ondernemers ter plekke bij de plannen en de uitvoering daarvan. Verder is een amendement van BBE en de VVD aangenomen, om de focus van het innovatiepark scherp te houden (MedTech en ‘aanverwanten’). Daarmee kun je je als stad blijvend onderscheiden in deze bijzonder ‘kennis’ markt.
Tenslotte is onze motie ‘faseren & informeren van de Raad mbt Kennispark ontwikkelingen’ unaniem aangenomen. Hierin roepen we op om vooral ook te blijven focussen op de verwachte 1800 nieuwe banen én de hierboven genoemde focus.

Heb je hierover nog vragen, neem dan contact op met René Kreeft