Agenda

Interview met Yvonne Bijenhof, dé kandidaat uit Twente voor de Tweede Kamer

Netwerken, verbinden en handelen vanuit de liberale kernwaarden, dát is Yvonne.

“Door waar ik vandaan kom en waar ik nu in het leven sta, heb ik ontdekt dat ik over veel doorzettingsvermogen beschik en ik heb geloof in mijn eigen kracht en kunnen.

Op maandag 15, dinsdag 16 en woensdag 17 maart zijn de Tweede Kamerverkiezingen! In aanloop richting deze dagen spreken we vandaag met kandidaat Yvonne Bijenhof. Yvonne staat op plek 48 van de VVD en is voornemens om Twente te gaan vertegenwoordigen in Den Haag. Hierin staat de VVD Enschede volledig achter haar. Met nog één maand te gaan spreken we Yvonne, vanwege de coronamaatregelen, vandaag op afstand. Laten we eens nader kennismaken.


Wie is Yvonne Bijenhof? Waar ben je geboren en waar kom je vandaan? 

Ik ben geboren in Almelo. Mijn achtergrond heeft mij gemaakt wie ik nu ben: altijd nieuwsgierig naar mensen en een positief kritische houding waarbij ik wil weten over het ‘hoe en waarom’.

Door waar ik vandaan kom en waar ik nu in het leven sta, heb ik ontdekt dat ik over veel doorzettingsvermogen beschik en ik heb geloof in mijn eigen kracht en kunnen.

Op relatief jonge leeftijd werd ik moeder en daardoor ben ik gestopt met mijn studie. Toen mijn kinderen naar de basisschool gingen, ben ik weer gaan studeren. Het was niet altijd even makkelijk om naast een gezin weer te gaan studeren. Dit was hard werken en het ging soms met vallen en opstaan. Maar het heeft mij er wel van overtuigd dat wanneer je focus houdt, iedereen wel iets kan en je doelen kunt bereiken. Op mijn CV,  Yvonne Bijenhof, MA BEd | LinkedIn zie je wat ik de afgelopen jaren heb gedaan.

Soms heb je wel een steuntje in de rug nodig om te ontdekken om te ontdekken waar je kracht zit en wat je kunt. Maar ik geloof er echt in dat het mogelijk is dat je (weer) regisseur wordt over je eigen leven.

Je kunt mij ‘s nachts wakker maken voor chocola!”

Yvonne Bijenhof

Dat geeft al een mooi beeld van wie je bent. Maar als we verder kijken dan dat en je zou onderstaande zin afmaken: Als je mij echt goed zou kennen, dan zou je over mij weten dat…..
Ik altijd optimistisch ben. En je kunt me ‘s nachts wakker maken voor chocolade (dit is al een keer gebeurd toen ik afscheid nam van mijn vorige baan: midden in de nacht stonden collega’s op de stoep met hééél veel chocolade).

Die zullen we onthouden. Dan gaan we over naar de politiek, want je bent immers kandidaat voor Tweede Kamer lidmaatschap. Wat zijn jouw speerpunten voor de campagne? 

1. Een betere bereikbaarheid van en in de regio: via (snel)wegen, spoor en water. 

Een goede infrastructuur is nodig om op tijd op het werk, bij familie of een andere bestemming te komen. En voor de economische groei van Twente is een optimale goede bereikbaarheid een randvoorwaarde voor een goed vestigingsklimaat voor talent en bedrijven. Twente is een logistieke hub. De multimodale bereikbaarheid via weg, water, spoor en lucht én de ideale ligging nabij de belangrijkste verkeersaders van Europa, maakt een optimale logistieke doorstroming van goederen mogelijk. Blijvende investeringen in onze infrastructuur zijn dus van groot belang.

2. Een leven lang ontwikkelen: zorgen dat elke Twentenaar aantrekkelijk blijft voor de arbeidsmarkt door onder andere. om- en bijscholing.

(Op school begint de toekomst van iedere jonge Nederlander. Goed onderwijs is daarom van enorm belang voor onze economie en welvaart van nu én de toekomst. Studeren is daarom de beste investering in jezelf. In veel sectoren is een grote vraag naar goede vakmensen. Beroepen veranderen bovendien snel, waardoor het belangrijk is om bij te blijven zodat je een weerbare werknemer van nu bent, maar ook alvast investeert in je eigen toekomst.)

3. Woningbouw: meer (betaalbare) woningen in Twente in een hoog tempo. 

Een betaalbare woning moet voor iedereen bereikbaar zijn. De eigen woning mag daarom geen melkkoe worden door hoge belastingen, huren moeten omlaag door meer aanbod en de overheid moet doorstroom stimuleren in de sociale huur. Hier hoort ook een rechtvaardige woningmarkt bij waarin starters een eerlijke kans krijgen. En meer regie door de landelijke overheid bij eerlijke verdeling van schaarse ruimte tussen woningbouw, wegenbouw en landbouw.

4. Energietransitie: met gezond verstand: alleen zonneparken en windmolens in ons Twentse landschap bij voldoende draagvlak.

De aanpassing naar een duurzame economie vraagt wel om verstandig beleid. Het moet betaalbaar blijven voor gewone gezinnen en ondernemers, en er moet altijd elektriciteit zijn. Door de Regionale Energie Transitie zijn Twentse deskundigen bang dat de landelijke strategie van duurzame energie leidt tot verloedering van het landschap. Om te voorkomen dat straks geen plek in Twente meer is waar je géén windmolens boven alles ziet uittorenen of velden vol met zonnepanelen ziet is meer regie nodig en de inwoners hierbij betrekken.

5. Vrijetijdseconomie: blijven investeren in Toerisme en Recreatie want een sterke toeristische sector draagt bij aan ontspanning en welvaart voor Twente.

Twente is mooi! Het werk- en leefklimaat onderscheidt zich positief van bijvoorbeeld de Randstad. De aandacht voor elkaar en de verbinding met de natuur die in Twente zo gewoon is, herken je in de bedrijfscultuur en de kwaliteit van Twentse producten en diensten. Het Nationaal Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) voorspelt voor 2030 een groei van minimaal 50% internationale bezoekers en 27% nationale bezoekers. Dat zijn dus kansen. Daarom is het belang van een vitale vrijetijdssector groot want het draagt die bij aan de kwaliteit van het Twentsleefklimaat en daarmee aan de ontwikkeling van de regionale economie.

Vijf concrete speerpunten dus, kan je ons meenemen in je motivatie om de politiek in te gaan?
Mensen die mij al langer kennen weten dat ik al heel lang maatschappelijk actief ben. Zowel vanuit mijn werk als privé heb ik mij breed georiënteerd binnen en ingezet voor onze samenleving. 

Ik heb gemerkt dat ik vanuit een rol in de politiek meer kan bereiken, meer invloed kan uitoefen op matschappelijke vraagstukken. Nu doe ik dit nog als raadslid, maar wil dit graag landelijk doen.

Nu we het hier toch over hebben, wat betekent dit voor Enschede?
De kennisinstellingen en bedrijven in Twente blinken uit in het toepasbaar maken en het wereldwijd vermarkten van technologische innovaties. Dit leidt tot baanbrekende oplossingen die werkgelegenheid bieden en het verschil maken voor het verdienvermogen van Twente én Nederland. 

Een regio als Twente die dat kan, verdient intensieve belangenbehartiging en een goede vertegenwoordiging in het landsbestuur. 

Als jij nou straks in de Kamer komt, wat is dan het eerste wat je gaat doen?
Kennis maken met mijn collega’s uit de fractie (voor wie ik nog niet ken) en me heel goed inlezen in alles wat ik moet weten om mijn werk als kamerlid zo goed mogelijk te kunnen doen.

Even terug uit het Haagsche en terug naar wat echt belangrijk is! Wat is je favoriete plek in Twente en waarom?
Hier kan ik niet 1 plekje noemen.. Twente is gewoon ontzettend mooi en heeft zoveel prachtige plekken….

Wat geeft jou de rillingen? 
Muziek kan mij enorm raken. Ik kan heel blij worden van muziek, maar ook ten diepste geroerd worden door muziek.

Wat is de belangrijkste les die we kunnen trekken uit de coronacrisis? 
Vooral door deze crisis is weer opnieuw (voor mij althans) duidelijk geworden dat gezondheid het belangrijkste in je leven is. En ook: tel je zegeningen.

Als laatste, waarom gaan we op 17 maart het hokje naast Yvonne Bijenhof rood maken? 
Gezien mijn grote netwerk, het vermogen om mensen te verbinden om gezamenlijk te komen tot gestelde doelen, het denken en het handelen vanuit mijn liberale kernwaarden, geloof ik dat ik een goede kandidaat de Tweede Kamer ben.  

#SamenSterkerVerder #TK2021 #deStemvanTwente