Agenda

Energie Visie

Op 7 september werd in de Enschedese Raad de Nota van Uitgangspunten inzake onze Energievisie behandeld.   Dit stuk is in wezen de opmaat naar de RES, de Regionale Energie Strategie, waarover binnenkort meer. 

De VVD heeft op deze avond duidelijk laten blijken, dat zij met Groen Rechts genoemd mag worden, namelijk met zowel een open oog voor duurzaamheid alsook voor ons kostbare landschap.

De energietransitie is hard nodig en de VVD steunt de in Enschede gestelde doelen.”

Joost Nijhuis

De VVD wil enerzijds ons maximaal inzetten om te beschermen van datgene dat Enschede werkelijk uniek in NL maakt, namelijk de zeldzame symbiose van landbouwgronden, de bossen, het heidegebied en de landgoederen, en anderzijds om maximaal mee te denken in de opgave die we vanuit de energietransitie hebben. Maar daarbij ook een scherp oog hebben welke energie opwekkers op welke plekken het best ingezet kunnen worden. 

Het wordt dus voor ons allen dé opgave om al deze zaken te verbinden op zulks een wijze dat het elkaar niet bijt, maar juist versterkt. Synergie zogezegd.

De energietransitie is hard nodig en de VVD steunt de in Enschede gestelde doelen. 

Maar tegelijkertijd zijn wij heel blij met het initiatief om als leidraad en uitganspunt een Landschap waarderingskaart te nemen. Dit voorkomt een hoop onnodig debat en geeft richting. Deze Landschap Waarderingskaart is ook heel belangrijk voor de Visie Landelijk Gebied, waar we u ook over zullen berichten. 

De VVD heeft in deze raadsvergadering daarom een amendement ingediend, dat erop toeziet, dat we geen windmolens gaan plaatsen, daar waar we kostbare landschappen en kwetsbare natuur hebben. In dit geval hebben we het over Twekkelo, misschien wel het meest kostbare stukje ongerept Enschede. 

Dit amendement is, op Groen Links na, unaniem overgenomen door de gehele Raad.
Daarbij heeft de VVD er dus voor gezorgd dat het mooiste stukje Enschede, Twekkelo, niet zal worden aangetast door de horizon ontsierende mega grote windturbines.

En daar zijn we trots op.   

Daarnaast heeft de VVD, samen met D66, een motie ingediend, genaamd “Laat netcapaciteit de sleutel zijn naar internationale stroom”, om stroom, die anders in Duitsland als overtollig nergens haar weg zou kunnen vinden, nu naar ons toe kan.

Met dit denken zetten we aan op een betere internationale  samenwerking, ook op het gebied van duurzame energie.