Agenda

Beleid voor de toekomst van Enschede: de zomernota 2021 is vastgesteld!

Zondag 25 juli – René Kreeft

ENSCHEDE – Maandag 5 juli 2021 is de raadsvergadering geweest, waarin de zogenaamde zomernota is vastgesteld. De zomernota kan worden gezien als een opmaat richting de begroting voor de komende vier jaren.

Tijdens de zomernota stellen we de kaders vast waarmee het college rekening moet houden bij het opstellen van de begroting. Hierin wordt dus voor een groot deel het beleid van de komende jaren bepaald.

De zomernota van 2021 is een zogenaamde perspectiefnota. Dus nog geen concrete uitvoeringsagenda. Wel sorteren we hiermee alvast voor op groei voor Enschede. Door ‘bouwen & bijsturen’ is voor het eerst sinds jaren namelijk weer de mogelijkheid om te investeren in de toekomst van onze gemeente. Een prachtig vooruitzicht! Dit is onder andere een gevolg van de invulling door het college op de coalitie motie “sterker uit de crisis“, die we vorig jaar met diverse andere partijen hebben ingediend. 

Investeren in groei, investeren in groei richting 170.000+ inwoners is een belangrijk speerpunt voor onze gemeente. Bouwen om fraai en betaalbaar te wonen, te werken en prettig te leven. Groei, die ook noodzakelijk is; dat hebben wij kunnen zien in de mei-circulaire (Enschede gaat minder geld uit ‘Den Haag’ krijgen omdat men daar denkt dat we gaan krimpen). Deze voorbode laat ons zien dat het achterblijven van groei, het minder hard groeien dan andere 100.000+ gemeenten, zorgt voor een daling in ons gedeelte van het gemeentefonds. Stilstand is hier dus letterlijk achteruitgang. Een kwalitatieve groei naar 170.000+ inwoners is dus misschien wel de belangrijkste strategische opgave van Enschede; investeren is noodzakelijk… Al was het enkel om alle voorzieningen in Enschede in stand en betaalbaar te houden. Erg goed en belangrijk dat we nu weer kúnnen investeren.

Verder zijn we blij dat ook extra geld gaat naar de economische ‘aanjaagfunctie’ binnen de gemeente: ons ondernemersloket. Hiermee helpen we onze ondernemers, die banen voor onze inwoners creëren. Hard nodig om goed uit de Corona-periode te komen!

Natuurlijk investeert de gemeente in meer dan ‘alleen in stenen’. Er gaat mede op verzoek van de VVD ook worden geïnvesteerd in onze infrastructuur (wegen en paden binnen en buiten de gemeentegrenzen), openbare ruimte, voorzieningen en uiteraard ook in mensen: in talent en het vergroten van kansen voor kinderen. Om te groeien als grootste stad van het oosten, is het van belang dat we aantrekkelijk blijven voor nieuwe inwoners. ‘Last but not least’ hebben we ook de opdracht willen invullen om onze eigen inwoners te blijven binden en boeien in onze gemeente. 

Enschede gaat met kracht verder op weg om een nóg aantrekkelijker gemeente te zijn om te wonen, werken, leven, op te groeien en waardig oud te worden. Een mooie zomernota!

Mocht je de integrale bijdrage (opname) van de VVD willen zien, klik dan op:

Bijdrage VVD ‘Zomernota 2021’: https://channel.royalcast.com/webcast/enschede/20210705_1?start=2887620

Vijf vragen en antwoorden over de Zomernota op de site van de Gemeente Enschede!