Agenda

Klimaatadaptatie op eigen terrein

Door: Joost Nijhuis

Op 5 oktober was het onderwerp in de raadsvergadering “klimaat adaptatie op eigen terrein”. Belangrijkste onderwerp is volgens de VVD dat we na gaan denken over hoe al die prachtige ideeën te financieren. 

De kern van de discussie was dat ons wordt gevraagd om een mening te vormen omtrent de rioolheffing onder de noemer klimaat adaptatie op eigen terrein.

De VVD Enschede is er principieel op tegen dat aan het principe van rioolheffing zoals we die thans kennen, gemorreld wordt. De reden daarvoor is simpel en duidelijk.

Maar dan moeten we even terug naar de ontstaansgeschiedenis van de rioolheffing.

Het basisprincipe is altijd geweest, dat de gezondheid en veiligheid van alle burgers een basisgegeven is van waaruit is gestart. 

Dit betekende dat de hygiëne bij huishoudens immens is toegenomen, op het moment dat alle huizen met hun afvalwater aangesloten werden op het riool. Geen tonnetjes meer met fecaliën, geen afvalwater dat zo de sloot of de straat inliep. Hetzelfde geldt vanzelfsprekend voor de afvoer van hemelwater bij bijv. de straten, Ook hier een gezondheids- en veiligheidsaspect, naast het feit dat de straten beter begaanbaar zijn geworden.   

Wettelijk mag rioolheffing niet gebaseerd zijn op inkomsten, winst of vermogen dat zij eenvoudig uitvoerbaar moet zijn en niet mag leiden tot hogere perceptiekosten.

De grondprincipes van de rioolheffing zijn dus gestoeld op enerzijds de garantie voor al haar inwoners van veiligheid, hygiëne, én op ponds-ponds gewijze solidariteit. Dus niet op nivellering of klimaat

Enschede heeft in 10 jaar tijd de dubieuze eer om de 2e plaats te bezetten als het gaat in Nederland om de hoogste rioolheffing per inwoner.

En dat in één stad die nu niet bekend staat als rijkste stad van Nederland!

De VVD trekt als conclusie dat het doel van een rioolheffing nog altijd een bedrag te vergaren is op een eerlijke, pond ponds gewijze manier, om ervoor te zorgen dat de hygiëne, de veiligheid, ja, ook ter voorkoming van bijvoorbeeld pandemieën, dat vanuit het solidariteitsprincipe, feitelijk zoals het tot op heden werkt, instand te laten. 

De suggesties zoals gedaan door het College, zijn allemaal nivellerend van aard, en halen er zaken bij, die niet direct in verband staan met de basis uitgangspunten van waar het riool ooit voor bedoeld is geweest.

Daarenboven gaan alle zaken rondom klimaatadaptatie die genoemd worden door het College, ver uit boven de gemeentegrenzen, itt het riool en zal wat de VVD betreft moeten worden geadresseerd door alle belanghebbenden, zoals dat nu ook al in de steigers staat.

Dus vraagt de VVD aan het College: laat ook het waterschap en de provincie meedenken en meebetalen aan een infrastructuur, het zou kunnen dat er bij hen (om in watertermen te blijven) at meer “middelen” tegen de plinten klotsen….die bovengemeentelijk alle doelstellingen van klimaatadaptatie met elkaar verbinden vindt andere wegen om dit te financieren. 

Maar blijf van de grondprincipes van de rioolheffing af, want dát vervuilt de oorspronkelijke doelstelling, en dat willen we niet.